Beleidsadviseur sociaal domein


Hoe kan je weglopen als armoede een gezicht krijgt?

Kwetsbaarheid is relationeel

De gasprijzen stijgen. De schatting is dat meer dan een half miljoen huishoudens hun rekening niet kunnen betalen. Wat is er aan de hand? Hoe kritisch is het huishoudboekje van veel huishoudens als een onverwachte stijging van naar verwachting 50 euro per maand niet is op te brengen? Leeft een half miljoen huishoudens op de […]

Een kwestie van leven of dood

Breng de denkbeelden van D66 over zelfbeschikking en ChristenUnie over menswaardig bestaan samen.

De formatie van het kabinet is opnieuw opgestart. Haast is geboden vindt D66. Kaag zet in op een progressief stabiel kabinet waar klimaat en gelijkheid hoog op de agenda staan. De verkiezingswinst maakt voor D66 duidelijk dat het anders moet dan het vorig kabinet. Een kabinet met de ChristenUnie past daar niet bij. Kaag wil […]

Stop met toeslagen en creëer bewustzijn van koopgedrag

De oplossing van de toeslagenaffaire ligt buiten de huidige systematiek

Tijdens het debat over de notulen van de Ministerraad erkende Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën dat de toeslagenaffaire nog altijd niet opgelost is. Minder dan de helft van de aangemelde groep ouders krijgt voor 1 mei een compensatie van 30.000 euro. De Belastingdienst zit met haar handen in het haar. Het toeslagenschandaal blijkt nog altijd […]

Notulen van het kabinet zijn niet urgent

Wie kijkt naar de documentaire ‘A Life on Our Planet’ van David Attenborough ziet dat in het tijdsbestek van één mensenleven volledige ecosystemen zijn verdwenen.

Politiek draait om inhoud, althans als je politici hoort in campagnetijd. Het bouwen van woningen, het tegengaan van ongelijkheid, inzet op onderwijs, inzet op zorg, het bestrijden van de pandemie, het versterken van de economie: het zijn thema’s die in maart door vrijwel alle politieke partijen als een repeterend geweer op de kiezers zijn afgevuurd. […]

Dualisme en foutief mensbeeld zijn de ware oorzaken van de toeslagenaffaire

Als regelgeving van de overheid geen rekening houdt met de situatie waarin mensen zich bevinden, gaat het vroeg of laat fout

Met een bewonderenswaardige vasthoudendheid heeft Pieter Omtzigt zich vastgebeten in het kindertoeslagen dossier. Als parlementariër ziet hij het als zijn belangrijkste taak om de regering te controleren. Het geval van de toeslagen affaire, maar ook eerder door hem uitgevoerde onderzoeken maakt het voor Omtzigt duidelijk dat het vertrouwen van de overheid ernstig is geschonden. Voor […]