Duo-raadslid BIJ1 Amsterdam

Jazie Veldhuyzen (1990) is duo-raadslid voor BIJ1 in Amsterdam en als activist o.a. betrokken bij Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië.

Onderdak als basisrecht, ook na de crisis

Dak- en thuislozen lopen nu onnodig veel risico om besmet te raken.

Dit weekend heeft het Amsterdamse college bekend gemaakt dat er 273 opvangplekken worden gerealiseerd voor dak- en thuislozen. Alhoewel dit een stap in de goede richting is, moet er nog veel meer gebeuren om dak- en thuislozen te beschermen tegen COVID-19, beter bekend als het coronavirus. Bovendien moeten we verder kijken dan de huidige crisissituatie, […]

Amsterdam: toon verzet tegen Fort Europa

Amsterdam heeft als overwegend linkse stad de plicht om verzet te tonen tegen de onmenselijke behandeling van vluchtelingen

Terwijl de Europese Commissie grofweg 35 miljard wil investeren in het ‘beteugelen van migratie’, onderhandelen GroenLinks, D66, PvdA en SP in Amsterdam over een nieuw coalitieakkoord. Een van de onderwerpen waar nog geen nieuws over naar buiten is gekomen is de situatie van ongedocumenteerde vluchtelingen in de stad. Het nieuwe college kan het falende landelijke […]

Waarom ik actievoer tegen Forum voor Democratie

Het is in mijn optiek naïef, onverantwoordelijk en zelfs gevaarlijk om te denken dat het voldoende is om het racisme van partijen zoals FvD enkel vanuit de raad te bestrijden en al helemaal niet in een één-op-één debat.

Afgelopen week ontstond er enige consternatie omdat ik tijdens een verkiezingsdebat op de Hogeschool van Amsterdam opstond, luidkeels protesteerde en vervolgens uit de zaal werd verwijderd. De discussie ging over radicalisering, en FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga deed mee aan het debat, maar de rol van haar partij omtrent extreemrechtse radicalisering werd niet benoemd. Mijn kleine actie […]

Herdenk de Februaristaking en wees waakzaam

Ik zie welke kant het huidige xenofobische politieke klimaat op kan gaan. Daarom herdenk ik vandaag de Februaristaking.

Vandaag herdenken we de Februaristaking, de eerst grote verzetsactie in Nederland tegen de nazi’s en de Jodenvervolging. Het waren de communisten – ofwel ‘extreemlinks’ – die hiertoe het voortouw namen. Mijn overgrootvader, wiens vrouw joods was, was ook een socialist en nam deel aan het verzet in Amsterdam. Vandaag denk ik daarom ook aan hem. […]

Femke Halsema barst van het witte privilege

Dit is niet de eerste keer dat zij boze burgers naar de mond praat in plaats van haar positie te gebruiken om zich luid en duidelijk uit te spreken tegen racisme

Femke Halsema stelt in een interview in de Volkskrant dat antiracisme-activisten zichzelf geen dienst bewijzen met het gebruik van de term ‘white privilege’. Volgens haar kunnen wij het discours uit de Verenigde Staten niet zomaar naar Nederland verplaatsen omdat hier geen systematische onderdrukking heeft plaatsgevonden. Een ieder die zich ook maar een beetje heeft verdiept […]

De normalisatie van racisme moet een halt worden toegeroepen

De gevestigde partijen snappen blijkbaar nog niet dat het nationalisme dat zij toejuichen en aanwakkeren extreem-rechts meer zelfvertrouwen geeft

Afgelopen zondag is er een video verschenen waarin de extreem-rechtse groep Voorpost laat zien hoe zij onder de leus ‘op straat als de politiek verzaakt’ op jacht gaan naar vluchtelingen in de Hoek van Holland. Fractievoorzitter Christine Eskes van het CDA in Rotterdam heeft hierover opheldering gevraagd bij het stadsbestuur. Wij stellen echter vast dat […]

Nuance moet je soms afdwingen

Als de samenleving in gevaar komt dan moet ik me uitspreken. Ik moet mijn stem laten horen daar waar het onrecht plaatsvindt

Sommige mensen die ik ken hebben het idee dat er een gebrek is aan nuance bij een partij als de PVV enerzijds en bij uitgesproken tegenstanders van racisme anderzijds. Doordat er enkel naar elkaar wordt geschreeuwd en niet naar elkaar wordt geluisterd ontstaat er volgens sommigen alleen maar meer verdeeldheid.  Mijn invalshoek is iets anders. […]