Afkomstig uit een katholiek nest en van huis uit normen en waarden meegekregen die als links bestempeld kunnen worden, dus behorend tot de "linkse kerk", en daar ben ik trots op.