Docent Nederlands (master) én docent EHBO/reanimatie. Ik maak me zorgen over de verrechtsing van Nederland.