Mensenrechtenadvocaat en activist

Jelle Klaas is mensenrechtenadvocaat en activist. Hij werkt sinds 2003 voor Fischer Advocaten, een kantoor gespecialiseerd in sociaal economische mensenrechten. Het kantoor staat vooral ongedocumenteerden en bijstandsgerechtigden bij in procedures rond basisvoorzieningen (voedsel, onderwijs, zorg). Klaas is daarnaast actief voor het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten).

Vluchtelingen zijn mensen, en daar hoort een menswaardige behandeling bij

en Joris Sprakel schrijven: 'In een beschaafd land zou niemand mogen verkommeren'

In een opiniestuk in de Volkskrant van 17 april, stellen twee medewerkers van DTenV dat de vluchtelingen uit de Vluchtkerk en opvolgende plekken, terug zouden kunnen maar dat niet willen. In onze ervaring kunnen de meeste vluchtelingen niet terug. Daar gaat het echter in deze discussie volgens ons niet om. Of ze nu terug kunnen of niet, het blijven mensen, en mensen hebben recht op een menswaardige behandeling. Daar waar de medewerkers dan ook stellen dat de ongedocumenteerden zichzelf boven de wet en buiten de democratie plaatsen, hebben ze ongelijk.