Klimaatactivist en politiek filosoof

Mijn naam is Jelte Hommes (1988) en ik ben klimaatactivist en politiek filosoof. Binnen de klimaatbeweging ben ik onder andere actief voor Fossiel Vrij Groningen en ben ik afdelingsvoorzitter van GroenLinks Assen geweest. Ik heb aan de Rijksuniversiteit Groningen bachelors in de kunstgeschiedenis en de filosofie gehaald en heb aan de Katholieke Universiteit Leuven een master gehaald in de Culturele Studies.

Het ecomodernisme en haar begripsverwarring

Onze wereld wordt geen betere plek omdat de technologie en de economie vooruit gaan, onze wereld wordt een betere plek omdat we af en toe collectief in actie komen tegen deze vooruitgang

Het gaat goed met de klimaatbeweging. In Duitsland wordt een bruinkoolmijn succesvol bezet door klimaatactivisten, in Parijs wordt een hoopvol klimaatakkoord gesloten en in de Nederlandse rechtszaal wordt zelfs de staat op de knieën gedwongen door een verontruste stichting met duurzame ambities. Hoewel dit allemaal klinkende overwinningen zijn, is misschien wel het meest veelzeggende wat […]

De klimaatstrijd is de arbeidersstrijd

Het probleem zal nooit opgelost worden totdat de verbinding tussen de twee erkend wordt

Op 9 april kopte het NRC dat werknemers en werkgevers de klimaatwet afwijzen. Deze wet was opgesteld om de Nederlandse CO2-uitstoot beter te gaan reguleren. Hoewel de FNV later op haar eigen site dit statement aanzienlijk relativeerde (het bleek om enkele kanttekeningen te gaan), snijdt de tegenstelling tussen vakbonden en klimaatbeweging een interessante problematiek aan. […]