Co-lead Cluster Inclusiviteit & Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen voor Volt Nederland


Waar is de Europese visie op onze toekomst?

Waarom accepteren wij het nog dat de gemiddelde burger procentueel meer belasting betaalt dan grote multinationals? Als wij hiervoor echt een oplossing willen zien, dan moeten we dit in Europees verband aanpakken.

Waarom lijken de verkiezingscampagnes tot nu toe vooral te draaien om verkapte persoonlijkheidscultussen, maar nauwelijks om de inhoud? We zien dit nu al geruime tijd bij Forum voor Democratie, GroenLinks en sinds kort ook in overtreffende trap bij D66. Wij, de jongeren van Volt in Nederland, vragen ons af: waar is de sluitende visie op […]