Tweede Kamerlid PvdA

Jeroen Recourt is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Recourt studeerde Nederlands Recht en was rechter in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Zijn politieke ambitie is het recht voor iedereen toegankelijk en gelijk maken/houden.Downloaden mag en blijft mogen

De PvdA zal Teeven nooit steunen als dat het recht op downloaden op wat voor manier dan ook beperkt

De PvdA wil geen downloadverbod. Dat stond al in ons verkiezingsprogramma. Toch is er wat onduidelijkheid ontstaan over ons standpunt. Ik leg graag hieronder uit waar die onduidelijkheid vandaan komt en hoe wij hier nu precies instaan.

Les voor Opstelten: Eerst boeven pakken, dan pas hoger straffen

Het invoeren van zwaardere straffen is volstrekt zinloos zolang boeven hun straf niet hoeven uitzitten

Zolang de strafrechtsketen een rommeltje is en daders niet worden bestraft en opgesloten, is het zinloos om steeds maar strengere strafwetten te maken. De Tweede Kamer moet de wetten van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven op de plank leggen en niet behandelen totdat de boel op orde is.

Naar een moderne alimentatie

Op dit moment ontstaan er in tachtig procent van de gevallen na verloop van tijd betalingsproblemen

Kinderalimentatie moet eerlijker en transparanter worden. Hiertoe heb ik samen met de VVD een wetsvoorstel ingediend. Hierin passen we de regels zo aan dat rekening wordt gehouden met co-ouderschap en stellen we de belangen van het kind centraal. Zo doen we meer recht aan de situatie van kind en ouder.

Schaf niet de scheidsrechter af als je zelf buitenspel staat

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vervult een belangrijke rol in ons rechtssysteem

“Leg het Europees Hof aan banden”, zeggen Stef Blok en Klaas Dijkhof van de VVD. Eerder heeft het CDA hier al voor gepleit. Deze partijen vinden dat dit Hof teveel politieke ruimte neemt. Zij pleiten, in termen van het Hof, voor een ruimere ‘margin of appreciation’ voor de lidstaten. Het verbaast niet dat juist deze partijen komen met een aanval op dit Hof, want het vormt een belangrijk obstakel voor de realisatie van de plannen van het kabinet op het gebied van asiel en migratie.

Voorstel taakstraf leidt tot onrecht

De realiteit is altijd gekker dan je kunt bedenken. Als wij als samenleving bij monde van de rechter geen rekening meer kunnen houden met die bijzonderheden, dan doen we onrecht. Dat moeten we niet willen

Op dit moment wordt er in de Tweede Kamer een wetsontwerp behandeld dat het onmogelijk maakt een taakstraf op te leggen bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De PvdA is het hier mee eens, maar vindt wel dat het mogelijk moet blijven in uitzonderingsgevallen maatwerk te leveren. De realiteit is altijd gekker dan je kunt bedenken. En als wij als samenleving bij monde van de rechter geen rekening meer kunnen houden met die bijzonderheden, dan doen we onrecht. Dat moeten we niet willen.

Kabinet verkoopt gebakken lucht

Als misdaad loont zal niet snel worden gekozen voor de moeilijker weg van een opleiding. Maar zonder opleiding is de kans om op een fatsoenlijke manier te leven weer aanzienlijk kleiner

Bij veiligheid denken we in de eerste plaats aan de veiligheid op straat en in de buurt. Maar veiligheid is meer. Het behelst ook de bescherming tegen de overheid. Het vertrouwen dat je eerlijk wordt berecht. Dat je je recht kunt krijgen.