Landbouwexpert, freelance journalist

Jeroom Remmers (Den Haag, 1966) is een senior adviseur duurzaam ondernemen met expertise en passie op het gebied van landbouw, energie en klimaat. Hij werkte voor o.a. De Groene Zaak, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, een energieadviesbureau, maar ook voor ngo’s zoals Greenpeace en Natuur en Milieu. Via zijn bedrijf Greencampaign Consultancy adviseert hij bedrijven, overheden en ngo’s. Hij is auteur van ‘Leidraad voor inspirerend leiderschap’ en auteur van tientallen publicaties en artikelen.

Minister Schouten, verstandige krimp veestapel is goed voor boer en klimaat

Een verstandige krimp van de veestapel is per euro klimaatsubsidie minder duur dan windparken op zee of zonnepanelen

Donderdag 8 maart debatteerde de Tweede Kamer met klimaatminister Wiebes over de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord: de helft minder broeikasgassen in 2030. Dit betekent bijna 60 Mton CO2-reductie, waarvan maar 2,5 Mton voor de veehouderij. De linkse oppositie vond dit te weinig en vroeg Wiebes om de veestapel te verkleinen. Dit wees hij af: ‘Verminderen […]

Fusie Monsanto Bayer is geen cent waard

Het wordt hoog tijd de investeringen terug te trekken en in landbouwbedrijven van de toekomst te beleggen

Afgelopen week heeft het chemieconcern Bayer zadengigant Monsanto voor 66 miljard dollar gekocht, maar Monsanto is maatschappelijk gezien zoveel geld niet waard. Milieudefensie roept aandeelhouders van Bayer op aandelen snel te verkopen, mocht de fusie worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Monsanto is een typisch bedrijf uit de oude economie, net als kolencentrales. Die zijn momenteel […]