Ikbeneen41jarigevrouwdiealtijdsterkinhetlevenheeftgestaantotdathetnoodlotvandeWWgaattoeslaan