Jan Maarten Fernig, m, 1959, vrijdenker. Geinspireerd door gehele overlevering tot en met moderne tijd en eigen bevinding. Ruim 10.000 uur nagedacht en 10.000 gedaan conequent aan resulterende conclusies ter toetsing en inspiratie voor verder denken. Goed getraind specialist in structuren middels een wiskunde opleiding en ICT analist loopbaan.

Overtuigd van en handelend naar een alsmaar veranderende realiteit, nooit geheel te bevatten omdat ieder nieuw inzicht die realiteit alweer veranderd. Zie ook Anthony Giddens en Wanda J. Orlikowski (Theory of Structuration).

Ruime opvatting van gezondheid van leefsystemen hanteer ik als leidraad en toetssteen voor denken, voelen en handelen. Aansluitend en voortbordurend op het gedachtengoed gepubliceerd door Robin Skynner en John Cleese onder 'Families and how to survive them' en 'Life and how to survive it'. Geluk en welbevinden zijn hierin resultanten. Gecombineerd met ideeen van Charles Darwin, welke combinatie zeer inzichtelijk gepresenteerd in Bas Harings 'Voor een echt succesvol leven'.