Directeur Wereld Natuur Fonds

Sinds 2006 algemeer directeur van het Wereld Natuur Fonds. Voorheen werkzaam voor onder meer de Verenigde Naties, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Grutto heeft alleen toekomst met grondgebonden melkveehouderij

In vergelijking met andere Europese landen staat de natuur in Nederland er het slechtst voor

Is onze net tot nationale vogel verkozen grutto straks alleen nog opgezet te bewonderen in een natuurhistorisch museum of kunnen we blijven genieten van zijn koninklijke aanwezigheid in het boerenland? Komende week wordt de landbouwbegroting behandeld in de Tweede Kamer. De politiek is nu aan zet om de grutto voor uitsterven te behoeden door te kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij.

Onverantwoord avontuur van Shell op Noordpool

Bedrijf wil van aandeelhouders een blanco cheque voor extreem risicovolle operatie

2012 gaat voor Shell de geschiedenisboeken in als rampjaar. Het miljarden verslindende project op de Noordpool, ten noorden van Alaska, liep uit op een totale mislukking die wereldwijd de publiciteit haalde. Toch wil Shell het financieel ongewisse en ecologisch onverantwoorde avontuur in Rusland voortzetten. De aandeelhouders moeten Shell vandaag op de algemene aandeelhoudersvergadering aanspreken op het risico van nog meer financiële en reputatieschade.

Formatie, rood + blauw = groen

Voor een handelsnatie die zo afhankelijk is van internationale grondstoffenstromen is ons gebrek aan aandacht voor een verduurzaming van diezelfde handelsketens onthutsend

Adviezen aan de informateurs vallen dezer dagen als rijp fruit van de bomen. Insiders weten wat het lot is van bedelbrieven en rapporten aan Den Haag in formatietijd: een hoffelijk bedankbriefje en een hele diepe lade. Dat is misschien maar goed ook. Energiebedrijven die enkele jaren geleden alle maatschappelijke trends negeerden en stug doorgingen met het creëren van overcapaciteit in fossiel opgewekte elektriciteit, willen nu van de kolentaks af. De Energieraad maakt het in zijn recente advies nog bonter en waarschuwt het nieuwe kabinet voor de kosten die verduurzamen met zich mee zou brengen. Oogkleppen op en ruim baan voor het verleden alstublieft!

Groen weer geen thema

Een kabbala van macro-economische cijfers strooit kiezers zand in de ogen

De verkiezingscampagne 2012 is gelukkig maar kort. De lijsttrekkersdebatten zijn niet om aan te horen. Van alle context ontdane cijfers vliegen over tafel met ronkende waarheidsclaims en dito verontwaardiging over ‘draaien’ en liegen van de tegenstander. Alle heil komt dezer dagen van een blind vertrouwen op het CPB-orakel. De 2600 econometrische vergelijkingen van het Planbureau hebben de Waarheid over de partijprogramma’s uitgespuugd. “Het Planbureau heeft gesproken, iedereen heeft gewonnen”, twitterde een Kamerlid.

WNF zegt nee tegen kernenergie en vraagt duidelijkheid vóór de verkiezingen

De discussie over kernenergie steekt de kop weer op in Nederland.

Liever gezegd: de vraag waarom we eigenlijk géén kerncentrales zouden bouwen. Immers, olie en gas raken op, de doelstellingen voor de productie van schone energie zijn moeizaam te behalen en we moeten toch iets doen om de lamp brandend en de trein rijdend te houden?

Earth Hour: een kleine daad voor het klimaat

Vier jaar geleden begonnen een paar collega’s in een achteraf kamertje ergens in Australië een symbolische actie: een uurtje het licht uit om de opwarming van de aarde aan de orde te stellen.

Tot hun stomme verbazing gaven meer dan 2 miljoen Australiërs spontaan gehoor aan hun oproep. Twee jaar later golfde Earth Hour over de aarde, langs 4000 steden en door 88 landen. Honderden miljoenen mensen deden een uurtje het licht uit.

Wereld Natuur Fonds van klimaattop verwijderd

Het is inderdaad een historische top, daar in Kopenhagen. Maar om de verkeerde redenen.

De bobo’s zijn gearriveerd en niet gouvernementele organisaties wordt vriendelijk verzocht om te vertrekken. Onafhankelijke waarnemers zijn alleen maar lastig.

Kabinet-Balkenende verklaart oorlog aan natuurwetgeving

Crisis- en Herstelwet zet natuur neer als vijand van het volk. We moeten frustratie over regelzucht niet afwentelen op het milieu.

De Amerikaanse president Obama investeert miljarden dollars in schonere auto’s en hernieuwbare energie. China investeert een veelvoud daarvan in verduurzaming van de economie. De Verenigde Naties zetten in op ‘Green growth’. Overal ter wereld zijn overheden bezig om nu echt te investeren in een economisch én kwalitatief betere toekomst. Juist met de economische crisis als aanleiding. En wat doet Nederland?

Rode kaart

Vandaag publiceerde de internationale koepel van milieuorganisaties, IUCN, de nieuwe editie van zijn Rode Lijst (http://www.iucnredlist.org/).

Sinds de publicatie van de vorige lijst, een jaar geleden, zijn er 16 soorten uitgestorven en 363 andere soorten voegen zich bij de alsmaar aanzwellende rij van bedreigde plant- en diersoorten. Eén op de 5 zoogdieren, één op de drie amfibieën en één op de 8 van alle bekende vogels wordt met uitsterven bedreigd. Van alle onderzochte en geëvalueerde plantensoorten is door de wetenschappers zelfs 70% in een of andere bedreigingscategorie geplaatst.