Online specialist

John is Onlinespecialist. Schrijver van het boek ‘Eerst internet’, voormalig blogger bij Dutch cowboys en leverde in het verleden diverse opiniërende artikelen aan o.m. NRC en FD.

Geef Trump zijn Twitter-account terug

Een pleidooi voor democratisch toezicht op de techreuzen

Hoe ernstig het misbruik van het vrije woord ook is, hoe strafbaar de oproepen tot geweld ook zijn, hoe afstotend zijn leugens, het is geen oplossing om Trump de toegang tot zijn account te ontnemen. Hierdoor is de macht over wat wel en niet gepubliceerd mag worden definitief in handen gekomen van Big Tech. Vanaf […]