Fractievoorzitter GroenLinks

Jolande Sap is op 16 december 2010 door de Tweede Kamerfractie unaniem gekozen tot de fractievoorzitter van GroenLinks. Sap (Venlo, 1963) is sinds september 2008 Kamerlid voor GroenLinks. De afgelopen twee jaar was zij de woordvoerder Financiën, zorg en pensioenen. Sinds de verkiezingen in 2010 was Sap tevens vice-fractievoorzitter.

‘Nederland snakt naar resultaat’

De toespraak van Jolande Sap tijdens het GroenLinks-congres op 30 juni 2012 in Utrecht

“Als we blijven doen wat we deden, krijgen we minder dan we hadden.” Dat was wat onze oud-wethouder Jan Lamers me vertelde, 3 weken geleden. Ik was terug in Venlo-Oost, waar ik vroeger op school zat en waar m’n opa en oma woonden. Toen ik klein was, kwam ik er vaak, minstens een keer per week, met al m’n neefjes en nichtjes. We speelden stoeprandje met z’n allen en klommen op het standbeeld op het pleintje. Het was er fantastisch: heerlijk onbezorgd, en als je bovenop zo’n standbeeld was geklommen dan kreeg je het gevoel dat je de hele wereld aan kon.

Obsessie met staatsschuld ontneemt zicht op echte problemen

Om sterker uit de crisis te komen, moeten we een doorbraak maken naar een duurzame economie

De staatsschuld vliegt ons dezer dagen weer om de oren. Zo zei Mark Rutte in zijn persconferentie over het knappen van zijn kabinet: Als wij niets doen, dan is het simpelweg zo dat we volgend jaar 28 miljard meer uitgeven dan dat er binnen komt. Dan stijgt de staatsschuld dagelijks met 90 miljoen euro.

Rutte verkoopt zijn liberale beginselen

VVD partijleider Bolkestein zei eerder terecht dat de liberale beginselen als vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en non-discriminatie niet onderhandelbaar zijn

“De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking.” Dat staat in het vernieuwde VVD-beginselprogramma uit 2008. Maar de VVD verkoopt haar liberale beginselen, zeggen fractievoorzitter Jolande Sap en Tweede Kamerlid Tofik Dibi.

Onderhandelaars in het Catshuis, emancipeer de arbeidsmarkt!

In vergelijking met bijvoorbeeld Saoedi-Arabië is het hier wellicht een paradijs voor vrouwen. Maar de emancipatie is nog lang niet voltooid

Vandaag is het internationale vrouwendag. In de ogen van velen heeft Nederland die dag niet nodig. De emancipatie is voltooid, zei CDA minister De Geus in 2003. Gezien hun trackrecord vermoeden wij dat ook de onderhandelaars in het Catshuis emancipatie niet hoog op de agenda hebben staan. Daarom reiken wij hen vandaag graag enkele ideeën aan.

Begrotingspact redt euro niet

Een werkelijk stabiele muntunie is een zaak van lange adem en kan niet tot stand gebracht worden zonder democratisch debat

Het eerste ontwerp van het Begrotingspact tussen de eurolanden onderstreept de overbodigheid van dit verdrag. Het schaadt de Europese democratie en lost de eurocrisis niet op.

Eurobrand vraagt om meer blusvermogen en sterkere fundamenten

Een steviger financieel en economisch bestuur is noodzakelijk om het primaat van de politieke besluitvorming te herstellen

De komende eurotop is cruciaal voor het voortbestaan van de eurozone. De Europese regeringsleiders zullen zondag knopen moeten doorhakken om de crisis in te dammen. Ik houd mijn hart vast voor een mislukking van de euro en de daaropvolgende verbrokkeling van de interne markt. Dat zou een economische crisis zonder weerga veroorzaken die miljoenen inwoners van de eurozone van hun baan berooft en allen fors armer maakt.

Haagse Bluf is handelsmerk van dit kabinet, feiten tellen niet

Kabinet, toon echte moed en hervorm

Het kabinet moet stoppen met onafhankelijke en onwelgevallige cijfers weg te poetsen, zoals bij het PGB. Ook heeft ons land niets aan symboolpolitiek, zoals een boerkaverbod. Er is echt moed nodig om het echte verhaal te vertellen en de zaken aan te pakken.

Bezuinig mensen niet een uitkering in!

Dit kabinet geeft mensen geen retourtje arbeidsmarkt maar een enkeltje Rutte-uitkering.  Co-auteur Jesse Klaver

Vandaag is het D-day voor het bestuursakkoord tussen de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het Rijk waarin bestuursafspraken gemaakt worden voor de komende kabinetsperiode. De grote vraag is of het kabinet steun krijgt vanuit de gemeenten of dat het akkoord er doorheen gedrukt gaat worden.

Laat de patiënt regie voeren over eigen zorg

'One size fits all'-zorg is niet alleen slecht voor de zorgbehoeftige, maar ook onnodig duur. Co-auteur Linda Voortman

Als het aan het kabinet ligt, eindigt dit jaar met een drastische inperking van het persoonsgebonden budget. Het pgb kan en moet worden gered. Het is onvermijdelijk dat de hele AWBZ op de schop gaat!

Rutte moet zijn held Max Weber maar eens herlezen

Het kabinet houdt zich bezig met de symboolpolitiek van twee principiële partijen

Premier Mark Rutte spreekt graag over verantwoordelijkheid. In debatten verwijst hij steevast naar het onderscheid tussen verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek. Het probleem is dat hij niet consequent is. En er is nog een probleem.

Meer zien