Socioloog

Jonathan Mijs is promovendus sociologie aan Harvard University. Zijn onderzoek richt zich op thema's binnen de politieke filosofie, in het bijzonder de maatschappelijke legitimering van onderwijsongelijkheid.

Nederland loopt leeg na verbod op intolerantie

In reisgidsen wordt Nederland steevast saai genoemd. De minister-president heeft dat tot een onzer verworvenheden gerekend: "Saai is een ander woord voor zorgeloos"

Met de kennis van nu was 2011 het keerpunt. De Communitaire Unie, toen nog CDA geheten, verloor in de Provinciale Statenverkiezing van dat jaar meer dan de helft van haar zetels. “Het CDA deelt uit”, luidde toen de voorpagina. Pas later dat jaar volgde de ‘heruitvinding’ tot een brede volkspartij geschoeid op joods-christelijke leest; de omdoping naar de ons nu zo vertrouwde naam Communitaire Unie (ComU). De herbezinningscommissie schijnt Amitai Etzioni nog uit de VS over hebben laten komen om te adviseren. Maar dat alles is geschiedenis.

Eindtoets in het Hoger Onderwijs lost niets op

Het gaat helemaal niet zo slecht met het Nederlandse Hoger Onderwijs

Ongetwijfeld goedbedoeld doen Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink (Volkskrant, 1 november, p.25) een duit in de reeds zware zak van ‘overhead’ die het hogeronderwijs om de nek hangt. Hun voorstel voor een eindtoets in het hogeronderwijs is een inspiratieloze herhaling van een debat dat reeds in 2006 is geïnitieerd door de onderwijsraad en in 2007 is herhaald door de VVD Tweede Kamerfractie. Maar bovenal mist het stuk een degelijke probleemanalyse en geeft het een recept voor slappe eenheidsworst.