live bij De Gids FM op Radio 1


‘Meer openheid over politieke lobby’

SP-Europarlementari├źr Dennis de Jong vindt dat politici hun lobbycontacten bekend moeten maken. Tijdrovend en niet effectief tegen fraude, zegt VVD'er Toine Manders

SP-Europarlementariër Dennis de Jong vindt dat Europarlementariërs al hun lobbycontacten openbaar moeten maken. Dat zou de transparantie van de Europese politiek ten goede komen. In het Joopdebat van donderdag gaat De Jong in discussie met VVD-er Toine Manders. Manders wil best zijn lobbycontacten openbaar maken. Maar hij vindt het onzin: het kost tijd en veroorzaakt veel administratieve rompslomp. Hij ziet niet waar het een oplossing voor is: een enkele Europarlementariër is frauduleus, maar dit middel is erger dan de kwaal. Bovendien: iemand die kwaad wil, maakt zijn omstreden contacten gewoon níet bekend.

Jongeren zijn te weinig weerbaar

En dat maakt dat ze relatief vaak naar een psycholoog gaan

Er gaan steeds meer jongeren naar de psycholoog. Niet omdat hun leven zoveel complexer is geworden, maar omdat ze minder weerbaar zijn. Dat vindt Frits Spangenberg, sociaal wetenschapper en oprichter van het onderzoeksbureau Motivaction.

‘Docent moet zich op Twitter niet bemoeien met priv├ęzaken’

Zes op de tien scholieren vindt dat er regels moeten komen over wat docenten wel en niet op social media tegen hen mogen zeggen

De moderne leraar bemoeit zich ook op Twitter en Facebook met het leven van zijn leerling. Ze volgen hen actief om bijvoorbeeld cyberpesterijtjes op tijd in het vizier te krijgen, leerlingen te stimuleren of om zelfs online spreekuur te houden voor een toets. In sommige gevallen vinden de leerlingen het prettig, in andere gevallen, wanneer docenten zich met privézaken gaan bemoeien vinden scholieren dat ze te ver gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Scholieren.com en het 1V Jongerenpanel.

Hoe verder met versoepeling ontslagrecht?

De Kunduzcoalitie is er nog niet met het ontslagrecht. De alsmaar groter wordende groep flexibelen heeft er niets aan

Het huidige systeem van ontslagbescherming verdwijnt. Werkgevers hebben straks meer ruimte om mensen te ontslaan. Daarvoor in de plaats moeten ze hun ex-werknemers de eerste zes maandan na ontslag doorbetalen, maar de ontslagvergoeding wordt veel lager. Bovendien moet de werknemer de vergoeding besteden aan scholing. Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur SEO Economisch Onderzoek is voor het voorstel zoals deze nu in het Kunduz-akkoord is vastgelegd. Alfred Klein-knecht, hoogleraar Economie en Innovatie vreest dat het vertrouwen tussen werknemers en werkgevers zal afnemen met als gevolg dat de werkloosheid nog verder toeneemt.

Media-offensief G500 een gevaarlijk trucje

Columniste Rosanne Hertzberger vreest dat wedloop campagnebudgetten ten koste gaat van de inhoud 

De G500 wil Nederland klaar maken voor de verkiezingen. Onlangs maakten zij bekend een half miljoen te willen verzamelen om mensen aan de hand van reclame en televisiespotjes te bewegen op hervormingsgezinde partijen te stemmen. Columniste Rosanne Hertzberger heeft haar twijfels bij het zogenoemde OranjePAC, zo schreef ze in NRC Handelsblad. In Amerika is gebleken dat een soortgelijke stunt lobbyisten alleen meer macht geeft en het politieke vertrouwen tot een minimum daalt.

Er moet een internationaal gerechtshof voor milieu-misdrijven komen

D66-Kamerlid: We hebben niet alleen een waakhond nodig die blaft, maar een die ook bijt als het nodig is

D66-Kamerlid Gerben-Jan Gerbrandy vindt dat er een Internationaal Milieu Gerechtshof moet komen. Alleen dan kunnen afspraken over duurzaamheid, milieu en gebruik van grondstoffen ook daadwerkelijk afgedwongen. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag beschikt al over de zogenoemde ‘Milieukamer’. Deze kan oproepen tot onderzoek en controles uitvoeren, maar niet ingrijpen.

Alle blowers in een databank?

"Dit is geen pleidooi tegen de wietpas. Dit is vooral een pleidooi tegen de extreme digitale registratiedrang van de Nederlandse overheid"

Komende woensdag dient in Den Haag een kort geding tegen invoering van de wietpas op 1 mei 2012 in Zeeland, Brabant en Limburg en op 1 januari 2013 in de rest van Nederland. Reden: schending van de privacy en discriminatie. Simone Fennell en Arnold Roosendaal zijn juristen gespecialiseerd in privacy en technologie. Zij schreven naar aanleiding hiervan een stuk in het NRC Handelsblad: Dit is echter geen pleidooi tegen de wietpas. Dit is vooral een pleidooi tegen de extreme digitale registratiedrang van de Nederlandse overheid.

ProRail mag spooronderhoud niet meer aanbesteden

FNV Bondgenoten bestuurder Egon Groen: Prijsvechters maken spoor gevaarlijk

De veiligheid op het spoor is achteruit gegaan sinds de privatisering van het spoor in 1995. De Volkskrant zette de afgelopen week de gebreken op een rijtje nadat er de afgelopen tijd weer veel mis ging op het spoor. Egon Groen, bestuurder van FNV Bondgenoten wil dat ProRail stopt met het aanbesteden van de onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. ProRail werkt samen met drie aannemers die in de concurrentiestrijd de prijsdruk flink opvoeren. Volgens Groen werken steeds vaker mensen langs het spoor die daar niet de juiste papieren voor hebben.

Tijd voor het zakenkabinet Wijers?

Frans Verhagen: Rutte en Verhagen moeten uit de weg omdat zij een breed gesteunde coalitie tegenhouden

Frans Verhagen pleit in een opiniestuk voor een zakenkabinet. Hij meent dat Rutte en Verhagen zichzelf hebben gediskwalificeerd door met Wilders in zee te gaan. Met de huidige verdeling van de parlementaire zetels is volgens Verhagen – zonder verkiezingen – alleen een zakenkabinet mogelijk. Bert van den Braak, parlementair onderzoeker en kenner van de parlementaire geschiedenis acht de komst van een zakenkabinet echter kansloos.

Drooglegging op Koninginnedag: noodzaak of betutteling?

In Veenendaal en Rhenen geldt op Koninginnedag een noodverordening: alcohol is ten strengste verboden

In Rhenen en Veenendaal mag op Koninginnedag geen alcohol worden geschonken omdat de twee steden bezoek krijgen van de koninklijke familie. De tap in de kroeg moet op slot en winkels die alcohol verkopen moeten hun deuren sluiten. Dit staat in een noodverordening die op de feestdag geldt. Met de herinnering van het drama twee jaar geleden in Apeldoorn nog vers in het geheugen lijken de steden het zekere voor het onzekere te willen nemen. Maar is een alcoholverbod noodzaak of betutteling?

Meer zien