Psycholoog en socioloog

Joost Bosland is socioloog en psycholoog. Hij werkt als psychotherapeut met ouders en hun kinderen in de grote stad. Voorheen was hij ook actief als filmmaker en onder meer verantwoordelijk voor de serie “26.000 Gezichten”, die in 2006 door de Vara werd uitgezonden. Hij is auteur van het boek 'De Waanzin rond Wilders, psychologie van de polarisatie in Nederland'.

De waanzin rond Wilders

Zwart-witdenken en rabiate stemmingmakerij verscherpt de tegenstellingen.

Voorafgaand aan de val van kabinet Balkenende IV liep de polarisatie in de politiek hoog op. Vrijwel iedereen was het ermee eens dat de toon van de Kamerdebatten ronduit ‘beschamend’ was. Een goed voorbeeld van de wijze waarop verruwing en verdeeldheid het politieke proces vandaag de dag kenmerken.