Freelance journalist

Jorg Kennis is freelance-journalist. Hij schrijft over ontwikkelingen in de media (gedrukte pers, Internet en televisie) en maakt analyses over de markt van digitale media distributie, met daarbij een specifieke interesse voor de Apple-platforms. Jorg is op Twitter te vinden als @JorgK, zijn website vindt u op www.kennisonline.com.

Humanisten, stop die obsessie met de islam

Past het georganiseerde Humanisme nog bij mij? – Pamflet voor Nieuw Humanisme

De laatste tijd bekruipt mij steeds sterker de vraag of ik me nog thuisvoel in het georganiseerde humanisme en bij de organisaties die het humanisme publiekelijk uitdragen. Humanistische organisaties, waaronder internationale koepels als EHF en IHEU en landelijke instanties als het Humanistisch Verbond, zijn complexe instituten, die zich met tal van zaken bezig houden. Sommige van […]

Het televisiekanaal van de toekomst: de playlist

De TV-stations zoals we die op dit moment kennen zullen op den duur verdwijnen

Iedereen is het er over eens dat de scheidslijn tussen traditionele TV en het interactieve internet steeds verder zal verdwijnen. “Video-on-demand”, het in grote mate zelf kunnen samenstellen van het TV-aanbod door de kijker, speelt in de meeste van deze visies een grote rol. Toch verwacht ik dat ook het gewone tv-kijken belangrijk blijft. In de discussie over de televisie van de toekomst wordt hier opmerkelijk genoeg weinig over gesproken.

Een avondje NRC Handelsblad

Hoofdredacteur Peter Vandermeersch toert door het land en ontmoet zijn lezers

Woensdag was NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch te gast in VillaLux, de kleinere maar chique dependance van cultureel centrum Lux in Nijmegen. Op initiatief van boekhandel Roelants gaf Vandermeersch daar zijn presentatie ‘NRC on Tour’, een lezing vergezeld van een indrukwekkend uitgebreide Powerpoint-presentatie.

Twitter als zwart gat

Het verkorten van webadressen in tweets en het risico van een onvindbaar verleden 

Twitter is in de ruim vijf jaar dat het nu bestaat uitgegroeid tot een veelgebruikt medium voor het uitwisselen van informatie, verwijzingen, meningen, foto’s en vele andere zaken die de gebruikers met elkaar en de wereld willen delen. De tijd dat het fenomeen werd weggezet als inhoudsloos geklets (of “verbale diarree”, zoals de presentator van een populair dagelijks TV-programma dikwijls placht te zeggen) ligt achter ons. Voor veel mensen is Twitter inmiddels de belangrijkste nieuwsbron, geen enkel ander medium lijkt zó de vinger op de tijdgeest te kunnen leggen. Je kunt je voorstellen dat het kunnen doorzoeken van tweets voor geschiedkundigen in de toekomst van onschatbare waarde zal zijn.

Jachtseizoen op de publieke omroep lijkt geopend

Het uitsluitend vertrouwen op marktwerking lijkt op de lange duur meer kwaad te doen dan een relatief beperkte financiële meevaller goed kan maken.

Van links tot rechts in het politieke spectrum lijken volksvertegenwoordigers over elkaar heen te buitelen met voorstellen om hard in te grijpen bij de publieke omroep. Positieve geluiden over het werk van de omroep, laat staan bemoedigende woorden om hier vooral mee door te gaan, blijven uit. Als liefhebber van discussieprogramma’s, drama-series, journalistieke documentaires en gedurfd en vernieuwend amusement verbaast me dat.