Lid Jonge Democraten

Jorine Boink is afgestudeerd in Europees Beleid aan de Universiteit Amsterdam (2011) en was namens de Jonge Democraten aanwezig bij de Klimaattop in Doha

Groen en geld

Jorine Boink en Jacqueline van Dooren waren namens de Jonge Democraten aanwezig bij de klimaattop in Doha

Afgelopen vrijdag bleek dat twee weken onderhandelen in Doha onvoldoende was om te komen tot wereldwijd bindende afspraken over het klimaat. Een dag later dan gepland hebben de 195 landen slechts bewerkstelligd dat het Kyoto protocol tot 2020 verlengd wordt. Het akkoord geeft weinig blijk van ambitie. De meest vervuilende landen blijven buiten het akkoord, heldere doelen voor CO2 reductie ontbreken en structurele financiële middelen zijn niet toereikend. Hiermee wordt het negatieve beeld van de COP wederom bevestigd. Maar waar overheden achterbleven, was bij bepaalde bedrijven wel ambitie te vinden.