Socioloog

Jos van Dijk is socioloog en was tot 2012 docent aan de Haagse Hogeschool. Hij is bestuurslid van de Stichting tot Beheer van de Archieven van de CPN. In 2007 publiceerde hij het boek Dit kan niet en dit mag niet; belemmering van de uitingsvrijheid in Nederland. Over dat onderwerp schrijft hij sinds 2005 op het blog Free flow of Information. Verder is hij medewerker van het blog Sargasso. Foto: Annelies van Dijk

Publicaties

  • Ondanks hun dappere rol in het verzet

    het isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog

    September 2016


Primitief

Wilders heeft heel bewust een hetze ontketend tegen een hele bevolkingsgroep om de banden met zijn achterban aan te halen

De politieke betekenis van de ‘minder Marokkanen’-oproep waar Wilders nu voor terechtstaat gaat verder dan de vraag of hier strafrechtelijk sprake is van discriminatie. Wilders heeft heel bewust een hetze ontketend tegen een hele bevolkingsgroep om de banden met zijn achterban aan te halen. Wat er op die verkiezingsavond in maart 2014 gebeurde was in […]