Europarlementariƫr PvdA

Sinds 14 juli 2009 ben ik lid van het Europees Parlement. Namens de PvdA zetel ik in de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Demoraten (S&D). In dit parlement houd ik mij bezig met alles wat te maken heeft met een gezond en duurzaam klimaat. Dat betekent ook een gezond mens en een gezond dier en een gezonde, groene, innovatieve en creatieve samenleving.
Hiervoor ben ik bij de Europese Commissie werkzaam geweest als programma manager van het MEDIA-programma, was ik directeur van Federatie Filmbelangen, executive manager van het European Music Office. Sinds 2005 ben ik lid van het bestuur van de PvdA afdeling Brussel.

Een cruciale klimaattop in Warschau

Na een groot aantal geflopte klimaattoppen op rij, moeten aan deze gesprekken wel acties gekoppeld zijn

“Het waren de beste Olympische Spelen aller tijden”, zegt de IOC-top traditiegetrouw iedere vier jaar na afloop van hun evenement. Zulke positieve claims kunnen de laatste jaren bepaald niet gemaakt worden na afloop van een klimaattop. Goede voornemens draaien steevast uit op een mislukking. De komende drie toppen in Warschau, Peru en Parijs, moeten een uitzondering worden.

Laat jongeren weer meedoen

De politiek moet snel maatregelen nemen om te voorkomen dat jeugdwerkloosheid de samenleving ontwricht en de crisis verergert

Het klassieke devies “arbeid adelt” heeft in de huidige crisis een wrange bijbetekenis gekregen. Er is een sterke waterscheiding tussen de ‘adellijke’ werkenden en de groep mensen die onvrijwillig werkeloos thuis zit. Werk is de sterkste economische bepaler van levensgeluk en zelfvertrouwen, en vooral jonge, opgeleide mensen die graag aan het werk willen, ervaren werkloosheid als een bron van grote frustratie. De politiek moet snel maatregelen nemen om te voorkomen dat jeugdwerkloosheid de samenleving ontwricht en de crisis verergert.

Kleinschalige energie-opwekking kan een veel grotere rol spelen

'Power from the people' zou de nieuwe strategie moeten zijn voor duurzame energie

Volgens het Internationaal Energie Agentschap blijft Nederland de komende jaren afhankelijk van energie-opwekking door kolen, wat tot veel uitstoot van CO2 leidt. En Nederlanders hebben een onduidelijk beeld van hun energiekosten, aldus een recent rapport van Milieu Centraal. Voor beide problemen zou kleinschalige energie-opwekking een belangrijk deel van de oplossing kunnen zijn.

Neelie laat mobiele beller in de steek

In een wereld waarin communicatielijnen steeds korter worden en sneller verlopen, passen geen torenhoge kosten meer voor een simpel telefoontje naar familie in Spanje of naar Duitse zakencontacten

Februari was de maand van Neelie Kroes. Of het nu ging om het Oost-Europeanen-meldpunt van de PVV, de vermeende euro-exodus van de Grieken of de nieuwe mediawetten van Hongarije – Neelie klom op de kansel en predikte haar onomwonden mening. Je zou misschien denken dat ze in Brussel Van Rompuy of Barroso heeft opgevolgd, maar ze is toch nog steeds EU-commissaris Digitale Markt. En precies op dit terrein blijven haar ambities en beleidsvoorstellen teleurstellen.

Europa moet wakker gekust worden uit haar ‘doornroosje-slaap’

Innovatief ondernemerschap moet gestimuleerd worden

De Europese Steve Jobs en Bill Gates bestaan, maar waarom kennen we ze niet? Europa is goed in onderzoek, in Einstein. Maar niet in de commercialisering daarvan. We hebben een kruising van Einstein en Jobs nodig en we moeten hem of haar in Europa houden. Daarom wil ik maatregelen nemen om innovatief ondernemerschap te stimuleren. Bijvoorbeeld via een lage financieringsdrempel voor startende bedrijven, het aanbieden van risicodragend kapitaal en beperking van de bureaucratie.

Grondstoffentekort: Europa moet krachten bundelen

Het is tijd om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen en slimmer om te gaan met onze eigen grondstoffen

Aan het einde van de jaren ’50 van de vorige eeuw groeide de wereldbevolking tot drie miljard mensen. Inmiddels is dit meer dan verdubbeld en bevolken bijna zeven miljard mensen de aarde. Dit brengt een grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen, waaronder grondstoffen, met zich mee. Slim, efficiënt en duurzaam gebruik van onze grondstoffen is hard nodig. Als we in Europa onze krachten bundelen, ben ik er van overtuigd dat we dat kunnen.

Nooit meer black outs met je eigen energiecentrale op het balkon

Grote stroomstoringen als Goeree-Overflakkee zijn onnodig. Iedereen kan energieproducent worden. Spaart portemonnee en milieu.

De olie raakt op, en bovendien wordt de aarde ook nog warmer door vieze gassen. Dat is een probleem van wereldformaat. Vraagt een probleem van wereldformaat om een oplossing van groot formaat? Velen denken van wel.