Kinderrechtendeskundige UNICEF NLD

Karin Kloosterboer (1962) is kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland. In deze functie doet ze onderzoek en bezorgt ze het pleit voor kinderrechten in Nederland. Ze concentreert zich daarbij op de meest kwetsbare kinderen, zoals vreemdelingenkinderen. In 2009 verscheen daarover ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’. De afgelopen jaren heeft Karin eveneens onderzoek gedaan naar de situatie van kinderen die opgroeien op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. In het kader daarvan sprak ze onder meer met 106 kinderen en jongeren. Zie www.unicef.nl/koninkrijkskinderen
Karin werkt sinds het einde van haar studie Nederlands en Anglo-Amerikaans recht (1987) in het veld van kinderrechten.

‘Opvoeden zonder slaan en schreeuwen, dat kan toch helemaal niet!?’

Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om de situatie van kinderen in Caribisch Nederland te verbeteren

Op 10-10 is het drie jaar geleden dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam onderdeel werden van Nederland. Sinds die datum is Nederland verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de algemeen geldende minimumnormen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook voor de kinderen op deze eilanden. Dat vereist meer betrokkenheid en inzet van de Nederlandse overheid.