Tweede Kamerlid GroenLinks

Kathalijne Buitenweg is Tweede Kamerlid namens GroenLinks

Stilte

De betrokken fractie óf het Presidium van de Tweede Kamer zal duidelijk moeten maken hoe omgegaan wordt met de beschuldigingen van seksueel geweld, en hoe ervoor gezorgd wordt dat het vermeende slachtoffer wordt gehoord en recht wordt gedaan

Over twee weken is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Het is de dag dat de media bol zullen staan met verhalen en statistieken over het seksueel geweld waar veel vrouwen mee te kampen hebben: met de golf aan haat online, met het sissen en lastigvallen op straat, met ongewenste intimiteiten op het werk. In het […]

Maak een wet voor de corona-app

De app die de regering wil inzetten tegen het coronavirus roept nog te veel twijfels op. Wettelijke waarborgen kunnen het vertrouwen in de app vergroten.

Door: Kathalijne Buitenweg en Richard Wouters De belangrijkste les van de appathon van afgelopen weekend is wel dat je een corona-app er niet even doordrukt. Eerst moet de meerwaarde van een app in de exitstrategie duidelijk worden. Vervolgens moet er overeenstemming zijn over de voorwaarden waaraan die app moet voldoen. En pas daarna komt het testen van de software aan bod. De haastklus […]

Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister

Naar alle waarschijnlijkheid is de Europese PNR-richtlijn, ook wel het vakantieregister, strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. In de Kamer kregen we de handen niet op elkaar voor toetsing door het Hof

Ruim 13 jaar geleden voerde ik samen met een aantal collega Europarlementariërs en Bits of Freedom actie bij de luchthaven Zaventem. We hadden een acteur ingehuurd, die mensen het hemd van hun lijf te vroeg. Naar hun bestemming, met wie ze vlogen, wat het nummer van hun creditcard was en meer. Het doel was om […]

Stem tegen de sleepwet, voor een veilig en rechtvaardig Nederland

Bij een rechtsstaat horen wettelijke waarborgen tegen het schenden van privacy door inlichtingendiensten

Afgelopen zaterdag (3 februari, NRC) legde minister Ollongren uit waarom D66 van een vurig tegenstander is bekeerd tot een voorstander van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Groot pijnpunt voor de tegenstanders van de wet is de sleepnetbevoegdheid. De diensten mogen voortaan enorm veel gegevens verzamelen over grote groepen mensen, en pas daarna selecteren op bruikbaarheid. […]