Tweede Kamerlid GroenLinks

Kathalijne Buitenweg is Tweede Kamerlid namens GroenLinks

Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister

Naar alle waarschijnlijkheid is de Europese PNR-richtlijn, ook wel het vakantieregister, strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. In de Kamer kregen we de handen niet op elkaar voor toetsing door het Hof

Ruim 13 jaar geleden voerde ik samen met een aantal collega Europarlementariërs en Bits of Freedom actie bij de luchthaven Zaventem. We hadden een acteur ingehuurd, die mensen het hemd van hun lijf te vroeg. Naar hun bestemming, met wie ze vlogen, wat het nummer van hun creditcard was en meer. Het doel was om […]

Stem tegen de sleepwet, voor een veilig en rechtvaardig Nederland

Bij een rechtsstaat horen wettelijke waarborgen tegen het schenden van privacy door inlichtingendiensten

Afgelopen zaterdag (3 februari, NRC) legde minister Ollongren uit waarom D66 van een vurig tegenstander is bekeerd tot een voorstander van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Groot pijnpunt voor de tegenstanders van de wet is de sleepnetbevoegdheid. De diensten mogen voortaan enorm veel gegevens verzamelen over grote groepen mensen, en pas daarna selecteren op bruikbaarheid. […]