Welzijnswerker

Katja Bensalem volgde de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming. Zij werkt sinds 2001 bij een welzijnsorganisatie in Veenendaal, op de afdeling Opvoeden & Opgroeien.

‘Je bent toch geen Hollander’

In gesprek met een aantal Marokkaanse moeders vroeg ik waarom dat nu eigenlijk gezegd wordt, en wat zij bedoelen met 'vernederlandst'; een andere term die ik regelmatig hoor

Als Nederlandse vrouw, moslim, getrouwd met een Marokkaanse man, en moeder van drie zoons in de leeftijd tussen tien en twintig jaar, word ik nog al eens geconfronteerd met opvallende en soms onbegrijpelijke uitspraken uit zowel autochtone als allochtone hoek. Sommige raken me, omdat ze ook onze kinderen direct treffen; andere leg ik inmiddels gemakkelijker naast me neer. Ik had echter nooit gedacht dat niet alleen onze kinderen, maar ook wij zelf tussen twee culturen terecht zouden komen! Bijvoorbeeld omdat Marokkaanse vrouwen er vanuit gaan dat ik ook Marokkaans ben en zich niet realiseren dat sommige uitspraken mij ook persoonlijk raken. Waarschijnlijk word ik er ook meer mee geconfronteerd dan anderen omdat ik op de afdeling Opvoeden & Opgroeien van een welzijnsorganisatie werk.