Ik ben actief in allerlei maatschappelijke verbanden (met name op de terreinen cultuur, politiek, milieu en mensenrechten); ook in professioneel opzicht, in het bijzonder wat betreft communicatie.