Hoofd communicatie Vogelbescherming

Kees de Pater (1958) begon al als jongetje met vogels kijken. Het duurde echter tot 2002 voor hij de liefde voor vogels tot zijn beroep kon maken bij Vogelbescherming. Voor die tijd was hij met onder andere een eigen bureau actief voor verschillende goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. In de rol van hoofd Communicatie zet hij zich onder andere in om de situatie voor de vogels op het boerenland beter te maken.

Kies voor natuur in het post-corona tijdperk

Vanaf nu zouden overheden, maar ook bedrijven en individuen bij elke beslissing de vraag moeten stellen: hoe kan de natuur hier beter van worden?

Terecht wordt er veel geld beschikbaar gesteld voor het post-corona tijdperk. Om al die zzp’ers en kleine zelfstandigen die plots zonder werk en inkomen zitten te helpen. En bovenal de investeringen in de gezondheidszorg en andere cruciale sectoren om het menselijk leed dat de Corvid-19 virus veroorzaakt te minimaliseren en het virus ‘te verslaan’. Maar […]

Neem nu de stap naar minder koeien en een duurzamer landbouw voor boer, natuur en klimaat

Politiek: toon lef. Dit is het moment!

Het rolt over elkaar heen. De uitspraak van de Raad van State die met een streep door de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een einde maakt aan het systeem dat ons land geen resultaat bracht in de strijd tegen de stikstofuitstoot. Vorige week volgde minister Schouten met haar weinig concrete plan voor kringlooplandbouw. Afgelopen dagen werd […]

Biodiversiteit moet hét Europese verkiezingsthema worden

Stem voor natuur

Je kon afgelopen maandag (6 mei 2019) niet om de wereldwijde biodiversiteitscrisis heen. Het knalde door de media: één miljoen soorten worden in hun voortbestaan bedreigd. Driekwart van de natuur op land en tweederde van die op zee is aangetast. Niet alleen een bedreiging voor die soorten en gebieden. Hele ecosystemen dreigen in te storten […]

Maak het redden van boerenlandvogels top verkiezingsthema

Vogels kunnen zich slechts beperkt aanpassen aan hoe wij de wereld inrichten. Maar wij kunnen ze daarentegen wel de ruimte geven

Vogels zijn grenzeloos en staan voor vrijheid; een veel gebezigde kreet maar eigenlijk flauwekul. Vogels houden zich niet aan ónze grenzen. Maar ze zitten tegelijkertijd behoorlijk vast in hun eigen, door de evolutie getrokken grenzen. De boerenzwaluw die in onze ogen zo vrolijk vliegt, maakt zijn monstertocht naar Afrika natuurlijk niet uit vrije wil. De […]

Haal de Oostvaardersplassen uit hun isolement

Teleurstellend is het dat er zo verrekte weinig visie lijkt te zijn over de waarde die de Oostvaardersplassen voor een natuurrijk Nederland kunnen hebben

De Staten van Flevoland hebben in een roerige vergadering besluiten over de toekomst van de Oostvaardersplassen genomen. Wie de kranten leest denkt dat het alleen over de reductie van het aantal herten en paarden ging. Maar gelukkig gaan de besluiten verder dan dat. Flevoland erkent dat de Oostvaardersplassen voor alles een belangrijk vogelgebied is voor […]

Kamer: herstel ons landschap!

Om ons land weer te laten zoemen van de insecten, te laten kleuren door wilde bloemen en te laten leven door heel veel vogels moet er nog meer gebeuren

Vandaag vergaderde de Tweede Kamer over de achteruitgang van het aantal insecten in Nederland. Onderzoek vorig jaar in Duitsland en recent in ons eigen land in twee gebieden van Natuurmonumenten laten zien wat de gemiddelde automobilist al op de voorruit had geconstateerd: er zijn steeds minder insecten. Goed al die aandacht daarvoor, maar laat de […]

Maak de Oostvaardersplassen weer een vogelparadijs!

Het lijden van de grote grazers, leidt af van waar de discussie in de Oostvaardersplassen echt om zou moeten gaan

Een emotioneel mediaspektakel werd het. Boze burgers die met pakken hooi de grote grazers van de Oostvaardersplassen komen redden. Een provincie die wijkt voor het protest en boswachters dwingt tot het bijvoeren van de grazers. Dit alles leidt af van waar de discussie in de Oostvaardersplassen echt om zou moeten gaan. Hoe maken we van […]

Laat de Rode Lijst broedvogels de ogen openen

Laten we gezamenlijk van Nederland een ‘showcase’ maken en aantonen dat we ook in de huidige wereld op een verantwoorde manier de ruimte kunnen delen met natuur

Geen prachtig zacht gekoer meer van zomertortels op warme avonden in mei of juni. Toen ik in de jaren negentig van de vorige eeuw begon met het tellen van broedvogels in een gebied in Flevoland, zaten er nog drie paar van dat mooi duifje, dat ‘s winters in de Sahel verblijft. Ze zijn er niet […]

Gebruik de miljoenen voor het dempen van de mestput ook voor weidevogels

Maandag start een speciale regeling voor melkveehouders om hun bedrijf te beëindigen. Dat zou nadelig kunnen uitpakken voor weidevogels

Melkveehouders kunnen vanaf vandaag gesubsidieerd hun bedrijf beëindigen. Zij die stoppen krijgen voor elke koe die naar de slacht of het buitenland gaat 1200 euro. In totaal moeten er 60.000 koeien uit. Boeren die snel zijn krijgen de volle mep, wie later mee wil doen, ontvangt een lager bedrag. De regeling moet ervoor zorgen dat […]

Frans Timmermans: red de Europese natuur

Welk schimmig spel voltrekt zich achter de gordijnen van Junckers Europese Commissie? Al meer dan een jaar horen we niets over de eventuele aanpassingen van de Europese natuurregels

Natuurbeschermers maken zich in toenemende mate zorgen dat de Europese natuur geofferd gaat worden aan onduidelijke belangen. Bij het aantreden van Junckers ploeg was het credo dat de Euroregels vereenvoudigd moesten worden. Alles moet simpeler, ook wat goed is. Onze bloedeigen Timmermans werd er speciaal voor aangesteld. De natuurregels werden als een van de eerste […]

Meer zien