Ikbenbijna71jaarziededatumruim40jaarlidgeweestvandePvdABijna30jaargemeenteraadslidindeGemeenteLeekwaarvanhetlaatstejaaralsonafhankelijkefractieomdatikper15april2013geenlidmeervandePvdAbenIkhadmijweervoor4jaarbeschikbaargesteldenwildemijnkiezersblijvenvertegenwoordigenindraadIkvonddatikdaarrechtophadomdatiktelkenmalemetdeverkiezingenmeerdaneenderdevandePvdAstemmenkreegDaarnaastbenikinstructeurvandebelastingservicevanhetFNVcordinatorbudgethouderinvullerbelastingaangiftenlidRegionaleBelastingWerkgroepGroningenFNVenlidvanhetLandelijkCordinatieOrgaanvanhetFNVMijnverledenisverderdatikautobuschauffeurbengeweesttotmijnspierziekteditnietmeertoelietOnbezoldigdVakbondsbestuurdervandeVervoersbondFNVlaterBondgenotenIkdenkdatditvoldoendeis

Meer zien