Van een liefhebbende ouder tot zorro en oprichter van familie4justice, kinderombudsman en nu partijrechtenkind.

Voorgeschiedenis: Tot het uiterste getergd,
Op het moment dat de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw hem wilde neerschieten, realiseerde hij zich dat hij in een omgekeerde wereld leeft.
Toen besloot hij om de rechten van het kind tot zijn levenswerk te maken.
Jos Aalders zegde zijn baan op om zich in te zetten voor de rechten van het kind.

De 52-jarige Jos Aalders staat sinds tweede kerstdag bekend als Zorro.
Zie daarvoor ook in NCRV Dokument ;Een familie van vaders" volgt maker Arno Kranenborg leden van de Nederlandse actiegroep Familie4justice.
De groep mannen en een enkele vrouwen strijden voor gerechtigheid.
De vaders mogen hun eigen kind niet meer zien, omdat hun ex-partners weigeren mee te werken aan de omgangsregeling, ondanks uitspraken van de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter. Met ludieke en spraakmakende acties richt Familie4justice zich op de politiek, jeugdzorg en justitie.
De actievoerders klimmen op daken van gerechtsgebouwen en Paleis Soestdijk.
Verkleed als Zorro en Superman bezetten ze raadhuizen en partijkantoren.
Jos is oprichter en woordvoerder van Familie4justice Hij kleedt zich als Zorro tijdens de acties.
Een bewuste keuze, want Zorro komt volgens Jos op voor het rechtvaardigheid en is kindvriendelijk.

Jos verschijnt regelmatig na zijn acties ook als zorro voor de rechtbank als hij weer eens geen gehoor heeft gegeven om van het dak af te komen.
Zorro voor de rechter: http://www.youtube.com/watch?v=usd8UjiuwuE

Hier in vijf delen nu op YouTube een familie van vaders NCRV Dokument: http://www.youtube.com/watch?v=EVAsTnvFdVk

Gekleed in het bekende zwarte kostuum inclusief masker beklom Aalders die dag het dak van paleis Soestdijk: http://familie4justice.web-log.nl/familie4justice/2008/12/zorro-op-paleis.html
Met deze actie vroeg hij opnieuw aandacht voor de rechten van het kind en de, volgens hem, verknipte wetten over omgang en co-ouderschap. ,,Ik koos voor de held Zorro, omdat hij opkomt voor de zwakken in de samenleving, en omdat het een echte kinderheld is. '' Aalders' actie op 26 december staat niet op zich.
Eerder deelde hij flyers uit in zijn woonplaats Velp en fietste hij in juli 2001 meer dan 1500 kilometer om handtekeningen in te zamelen.

De fietstocht julli 2001 1650 km in 16 dagen: Bron Telegraaf: http://members.chello.nl/j.aalders5/Actierechts.html
Daarnaast voerde hij meerdere malen gesprekken met Nederlandse politici. ,,Omdat ik zelf ervaring heb met omgangsregelingen, weet ik hoe frustrerend dat alles kan zijn.
Uit mijn tweede huwelijk heb ik 1 zoontje, van 8 .
Die heb ik al jaren niet gezien.
Inmiddels zijn er zeven rechterlijke uitspraken geweest die alle zeggen dat ik contact mag/moet hebben.
Toch werkt mijn ex-vrouw dusdanig tegen dat ik mijn zoon nog steeds niet heb gezien.'' Op zijn eigen manier probeert Aalders mensen bewust te maken van de problemen waarmee veel gescheiden ouders kampen. ,,Ik werk voor iedereen die problemen heeft zijn eigen kinderen of kleinkinderen te zien, maar in de eerste plaats gaat het om de kinderen zelf.
Die hoeven niet te kiezen tussen beide ouders, kinderen laten kiezen tussen gescheiden ouders is onnatuurlijk..!

Zie ook:
http://www.youtube.com/watch?v=W0f0CvyZpQc&feature=related

J.F. Schouwenaar, jarenlang zijn advocaat: Hij is ontzettend betrokken als ouder, en ik snap heel goed dat hij tot het uiterste gaat voor het contact met zijn zoon.
Hij heeft inmiddels de beschikking over een omgangsregeling, maar mevrouw wil hierin niet meewerken.
Omdat ik hem als advocaat heb bijgestaan in een veelheid van procedures, weet ik als geen ander dat deze man tot het uiterste getergd is.
Eigenlijk ben ik al lang blij dat hij niet allerhande dingen uithaalt die hem straatverboden en gerechtelijke procedures zouden opleveren. ''

Kinderombudsman: Met het voorstel voor een minister van jeugd- en kinderzaken en het instellen van een kinderombudsman in 2004, bereikte Aalders dat er een debat in de Tweede Kamer op gang kwam.
Hij vond steun vanuit verschillende hoeken, waaronder bij Boris Dittrich, die binnen D66 het omgangsonrecht op de politieke agenda heeft geplaatst.
Toch worden er naar Aalders' mening te weinig concrete stappen gezet.

Nog steeds worden er grove fouten gemaakt bij Jeugdzorg, en worden in de rechtszaal te snel conclusies getrokken die gevolgen hebben voor het verdere leven van het kind.
Vaak verdraaien moeders/vaders de verhalen, om zo te voorkomen dat er contact kan komen tussen vader/moeder en kind.
Justitie lijkt dit klakkeloos over te nemen.
Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat kinderen recht hebben op contact met beide ouders, oma's en opa's en op hun eigen mening.

Leonie Verhoeff, persvoorlichtster van de Raad voor de Kinderbescherming: ,,Ondanks een verschillende benadering staan wij op goede voet met mensen als Jos Aalders.
We hebben tenslotte hetzelfde uitgangspunt: gezamenlijk gezag en gezamenlijke omgang met beide ouders.
Daarbij kijken wij als raad puur naar het belang van het kind, terwijl ouders als Jos Aalders ook een eigen belang nastreven.
Zij willen per slot hun kinderen zien.
Toch wijzen we acties als die van Zorro niet af.
Ik vraag me alleen af of er met praten uiteindelijk niet meer bereikt zal worden.

De oprichting van Familie4Justice, naar het Engelse voorbeeld, heeft nog niet het beoogde effect.
Het gebrek aan leden komt volgens Aalders door het feit dat veel mensen zich schamen voor hun situatie, en geen hulp durven te zoeken.
Zich aansluiten bij een dergelijke organisatie is voor velen al helemaal uit den boze.

Coen Xhofleer sloot zich wel aan bij de organisatie. ,,Toen ik in Velp woonde, kwam ik met hem in contact via de flyers die hij overal verspreidde.
Het is een doorsnee-Hollander, net zo gewoon als jij en ik.
Het enige verschil is dat hem al jaren een ontzettend groot onrecht wordt aangedaan, en dat hij daarvoor tot het uiterste wil strijden.
Het komt recht uit zijn hart, dat zie je zo.
Het enige wat voor hem telt, is het recht van het kind.

Een mijlpaal in Aalders' kruistocht is de erkenning van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, dat een contactverbod tussen kinderen en ouders een vorm van psychische mishandeling is.
Aalders ziet dit als een stap in de goede richting, maar weet dat zijn gevecht nog niet is afgelopen. ,,Ik zal tot het einde doorknokken voor de kids.''
Bron: http://www.trouw.nl/krantenarchief/2005/01/07/2323412/Tot_het_uiterste_getergd.html.

Ja het is een heel verhaal en dan hou ik het nog kort, want 11jaar strijden en opkomen voor kinderrechten zet je niet in een paar regeltjes neer.
En om het niet te lang te maken hier tot slot: Het ontstaan van de Kinderombudsman .
Op 6 december 2001 hebben mevrouw Arib (PvdA) en mevrouw Van Vliet (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot instelling van een kinderombudsman bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2001-02, 28 102, nrs.1-3).

Het initiatiefwetsvoorstel volgtop een motie van 9 mei 2000 van Arib en Ravenstein waarin de regering wordt opgeroepen om een kinderombudsman in te stellen.

Naar de mening van deze kamerleden wordt de motie onvoldoende uitgevoerd en daarom nemen zij het initiatief tot het instellen van een kinderombudsman met de volgende taken (artikel 3):a. het toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;b. het gevraagd en ongevraagd advies geven over wetgeving en beleid die de positie van jeugdigen raken;c. het instellen van onderzoek naar aanleiding van klachten van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers.


Na de indiening van het wetsvoorstel is het voor advies naar de Raad van State gestuurd.De Raad van State heeft op 26 februari 2002 advies uitgebracht en daarna is het stil gebleven.De indieners zouden in een nader verslag hun reactie moeten geven op het advies van de Raad van State. Dit is echter nog niet gebeurd en het is onduidelijk waarom. Het zou kunnen dat het advies van de Raad kritisch is en dat het lastig is om op alle vragen en opmerkingen een antwoord te geven. Dit is goed voorstelbaar omdat bijvoorbeeld nauwelijks aangegeven wordt waarom individuele klachtenbehandeling noodzakelijk is terwijl de Nationale ombudsman deze taak, ook voor kinderen, al heeft. Omdat het advies van de Raad van State geheim is totdat de indieners hun reactie geven is dat echter speculeren. Ook kunnen de verkiezingen een rol hebben gespeeld. Het wetsvoorstel is een paar maanden voorde verkiezingen (15 mei 2002) ingediend en de PvdA heeft nadien geen deel meer uitgemaakt van de regering. Wellicht wacht dePvdA op betere tijden. Ook de regering heeft geen initiatief genomen.

Kortom: was dus de vraag wie pakt de handschoen op? J.Aalders uit het Gelderse Velp heeft de handschoen opgepakt en de Kinderombudsman gerealiseerd en alle kamerleden,ministeries en kinderrechtenorganisaties hiervan in 2002 kennis laten nemen ..
Zie daarvoor ook perberichten, verzoekschriften,voorstellen ,gesprekken en antwoorden etc etc op http://kinderombudsman.web-log.nl/

En dit bleek ook hoog nodig: Jos aalders die niet langer wilde wachten omdat er veel vraag naar was en nu al jaren de kinderombudsman.nl heeft opgericht sluit dit advies aan bij de grote maatschappelijke behoefte die er is voor een onafhankelijke kinderombudsman.
De kinderombudsman zou dan als een onafhankelijk en objectief orgaan vanuit de belangen van kinderen bepaalde zaken aan de orde kunnen stellen. Denk hierbij aan jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en de gehandicaptensector etc. Het moet bij de instelling van de kinderombudsman om die situaties gaan waar alle gewone klachtenprocedures niet hebben geholpen en waarbij jongeren en eventueel ouders toch het gevoel hebben dat hun klacht niet goed is afgehandeld en dat een bepaald onrecht blijft bestaan. Het moet dan mogelijk zijn een beroep te doen op een kinderombudsman. Om deze taken uit te kunnen voeren zou de Kinderombudsman wettelijke bevoegdheden tot het doen van aanbevelingen en het verrichten van zelfstandig onderzoek moeten krijgen.

Helaas heeft Jos Aalders de Kinderombudsman , al heel wat contact gehad met diverse politici. Maar tot op heden (anno 2009)nog geen concreet antwoord mogen ontvangen. Desondanks draait Jos Aalders de Kinderombudsman samen met een aantal vrijwilligers zoals assistente J.Dekkers en A.Berkvens gewoon door. Nog steeds zonder officiele erkenning van de Nederlandse staat en zonder subsidies of andere sponsoren.

Men word nu (anno 2010) plotsklaps wakker en wil het nu wel gaan overnemen en waarschijnlijk gaan onderbrengen bij de Nationale Ombudsman.
Zie debat in tweede kamer over de huidige kinderombudsman J.Aalders.
Zie debat overname huidige kinderombudsman moet netjes gebeuren: http://www.youtube.com/watch?v=U-VWjJB9NJQ&feature=player_embedded

Verder: Maar daar de Nationale Ombudsman vooralsnog niet 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar is.
En dus geen adequate hulp kan bieden na kantoor tijden, wat nu echter wel het geval is bij de bestaande Kinderombudsman.
Want een niet te overzien probleem word in deze dan over het hoofd gezien, mits het bij de Nationale Ombudsman zou komen of eventueel andere instantie en deze niet 24 uur per dag zeven dagen in de week bereikbaar is om kinderen aan te horen en adequate hulp te bieden.
Weet dan dat Kinderen ook s,avonds en in het weekend helaas nog steeds verwaarloosd,mishandeld, misbruikt worden en hebben dan dus ook onmiddellijk adequate hulp nodig en dus geen antwoordapparaat.

En dat is eigenlijk de enigste eis die de kinderombudsman stelt en het dus onder enkel die voorwaarde zou willen overdoen.Er zijn verder nog geen toezeggingen gedaan, het was een open ,eerlijk gesprek van beide kanten. Men gaat nu kijken/overleggen of men aan deze eis kan voldoen.
Meer info: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/gesprekken_en_antwoorden/

En mocht er een eventuele overname komen, dan moet dat op schrift (contract) worden vastgelegd en ondertekend worden . Dit om er zeker van te zijn dat men afspraken ook na zal moeten komen.
Bron:
http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2010/06/httpwwwyoutubecomwatchvu-vwjjb9njqfeatureplayer_embedded--------even-terug-in-de-tijd-het-ontstaan-van-de-kinde.html

Maar ook als er een overname komt onder mijn voorwaarden, zal ik zeker niet stil blijven zitten.
Want inmiddels ben ik samen met John Kleijn van Stichting Dimitri een politieke partij begonnen.
zie daarvoor: http://www.youtube.com/watch?v=rbn7oZbm0sc www.partijrechtenkind.nlTot zover een verkort overzicht . En wij blijven natuurlijk ook ,ondanks hun bedreigingen,laster en smaad van deze pedoseksuelen, pedofielen en aanhang in de gaten houden en op de hielen zitten en desnoods aanhouden en overleveren aan de daarvoor verantwoordelijke instanties met onze Bikerstrikers4justice: http://bikerstrikers4justice.blogspot.com/2010/09/welkom-bij-bikers.html

Waarom: omdat het niet enkel ons recht is maar onze plicht om kinderen te beschermen tegen deze pedoseksuelen, pedofielen en aanhang .

Nog even voor de goede orde: Wij zijn geen pedorammers , maar pedojagers.
Wij lokaliseren pedoseksuelen, en laten zien waar deze pedoseksuelen gehuisvest zijn en vaak verblijven. Zodat medelanders weten dat ze alert moeten zijn en blijven.
Wij houden daders ook staande, en volgen de procedure zoals beschreven in WS: artikel 53 van het Wetboek van Strafvorderingen .

Dat recht hebben wij als burgers: http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@109324/mag_een_burger_die/

Dit heeft dus ook niets te maken met intimideren, of bedreigingen zoals vaak word gezegd door ook (zgn deskundigen?. Het is namelijk niet enkel ons recht, maar zelfs onze plicht als burgers om alle kinderen te beschermen tegen onrecht, misbruik, mishandeling.

Zie daarvoor het IVRK-Internationaal Verdrag Rechten Kind: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/ivrkinternationaal_verdrag_rechten_kind/index.html

Update:
Kinderombudsman stopt met zijn werk
VELP Jos Aalders uit Velp stopt met zijn werk als Kinderombuds­man.
De reden is dat er een offi­ciële Kinderombudsman komt, die gaat ressorteren onder de Na­tionale Ombudsman. Jos Aalders gaat in ieder geval niet achter de gera­niums zitten.
Samen met mijn vriend John Kleijn ga ik verder met de Partij Rechten Kind.
Met die partij hadden we volgend jaar aan de verkiezingen voor de twee­de Kamer willen meedoen.
Omdat er eerder verkiezingen kwamen, hadden we de boel nog niet voor elkaar.
Maar de volgende keer doen we mee.
We hopen één of twee zetels te veroveren.
Bron: De Gelderlander http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/7...

Overdragen huidige kinderombudsman zou netjes gebeuren:
Zie hier clipje beloftes:http://www.youtube.com/watch?v=WdMVlsefVzc
Dat men dat nu niet heeft gedaan zegt meer over onze volksvertegenwoordigers de Nederlandse Staat dan over ons..
Wij verliezen de noodzaak het doel niet uit het oog en laten het over en langs ons heengaan.

Natuurlijk was ik zelf het liefst doorgegaan, maar wij moeten wel realistisch blijven en mogen het doel niet uit het oog verliezen.
Want het gaat niet om mij, maar om een kinderombudsman die zoveel mogelijk deuren kan openen voor alle kinderen.
Ik heb het al die jaren gedaan met veel liefde en al de middelen die ik had.
Wij hebben gelukkig veel kinderen, ouders, grootouders en families al die jaren zo goed en kwaad als wij konden kunnen helpen.
En hopen dat het met de nieuwe kinderombudsman enkel nog beter zal worden.
Ons uiteindelijke doel is altijd geweest een door de staat erkende kinderombudsman..
En zie hier na een tiental jaren is ook dit doel uiteindelijk bereikt, want er komt een nieuwe Kinderombudsman:

Wij willen wij bij deze de Nederlandse Staat in ieder geval feliciteren met de nog te benoemen nieuwe kinderombudsman.
Natuurlijk blijven wij het op de voet volgen en hopen dat het een laagdrempelige kinderombudsman zonder al teveel bureaucratie zal worden en blijven.
Op naar een beter Nederland voor ons allemaal.
Want als het de kinderen goed gaat, gaat het ons allen goed.
En wij gaan zeker niet bij de pakken neerzitten en gaan verder met PRK-PartijRechtenKind.

,,En ik zal tot het einde doorknokken voor alle kids.'' Bron: http://www.trouw.nl/krantenarchief/2005/01/07/2323412/Tot_het_uiterste_getergd.html.