Vicevoorzitter FNV

Vicevoorzitter FNV

Russisch roulette in de zorg, een reconstructie

Eerst was er zorg over de zorgverleners. Toen was er applaus. En toen hield het op

Kan het iemand nog iets schelen? Iemand? Hallo? Ik heb het over de zorg. Jaren geleden is daar enorm op bezuinigd. 70.000 werknemers ontslagen. De zelfredzaamheid van mensen thuis in het kader van de participatiesamenleving zwaar overschat. De jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten blijkt een ramp. Voor jongeren, hun ouders en de werknemers. De Wmo […]

CDA’er Wopke Hoekstra zet ‘werknemersbelang’ selectief in bij energietransitie

De leider van het CDA shopt hiermee selectief in de standpunten van de FNV.

In het slotdebat bij de NOS, aan de vooravond van de verkiezingen, ging Wopke Hoekstra in debat met Jesse Klaver. Over het Nederlandse klimaatbeleid en de maatregelen die moeten worden genomen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De vraag lag voor of dat via Europees beleid of ook via een nationale heffing tot stand moet […]

Waarom ik als FNV-voorzitter geen akkoorden zal sluiten met kabinet en werkgevers

Een nieuwe koers is nodig.

In Nederland vliegen miljarden euro’s publiek geld uit het raam en in de handen van buitenlandse investeerders, terwijl de overheid haar eigen inwoners, onze werkenden, werkzoekenden en gepensioneerden te vaak in de kou laat staan. De balans is zoek en dat is onverantwoord, niet alleen voor onze achterban, maar ook voor de rechtsstaat. Als ik […]

Oldboys-network verhindert diversere samenleving

Op zich is er niks mis met oude witte jongens die in het corps hebben gezeten, behalve dat ze zo’n enorme invloed hebben op hoe onze samenleving eruit ziet

Het is vandaag de eerste dinsdag van oktober, de dag waarop ook wij als FNV aandacht besteden aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Om onder de aandacht te brengen dat verbondenheid van mensen met verschillen in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is en meerwaarde heeft voor een bedrijf en de […]

Dit is hoe wij in Nederland omgaan met gehandicapten op de arbeidsmarkt

Ik vrees dat de samenleving als geheel onvoldoende aandacht heeft voor wat er nodig is om de positie van gehandicapten daadwerkelijk te verbeteren

Het is een wrange gewaarwording, als een gewaarwording wrang kan zijn. Precies een jaar geleden schreef ik voorafgaand aan het zomerreces van de Tweede Kamer een column. Over de wet Harmonisatie Wajong. Het begin van de column luidde als volgt: Zo sprak ik vorig jaar en hoe anders ziet de wereld er vandaag de dag […]

Pak geïnstitutionaliseerd racisme aan

Het kan niet blijven bij protesteren alleen. Zonder het aanpakken van bestaande machtsstructuren verandert er namelijk niet veel

Op 1 juli is het ‘Keti Koti’, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in 1863. Op die dag zijn de ‘Ketenen Gebroken’ van de tot slaaf gemaakte mensen in Suriname, die Nederland na afschaffing van de slavernij nog liet voortbestaan. Het duurde tot 1873 voor zij echt vrij waren. Dit jaar […]

Politiek, grijp crisis aan voor verbetering inkomen minima

Laat de mensen die onze steun het hardst nodig hebben niet kopje ondergaan in de tijd die voor ons ligt

De Tweede Kamer spreekt op 18 juni over Armoede en Schuldenbeleid. Een onderwerp dat al nooit onderschat mocht worden. Maar nu de crisis rond Covid-19 tot het gevreesde scenario leidt van een economische recessie die niet vanzelf overgaat, is het van zo mogelijk nog groter belang. Eerdere crises leidden namelijk onverminderd tot bezuinigingen die met […]

Partijpolitiek wint het van mensenrechten

De behandeling van de wet Harmonisatie Wajong in de Tweede Kamer was een belediging

Pieter Omtzigt haalde afgelopen week hard uit naar zijn collega-Kamerleden omdat zij onvoldoende tijd besteden aan hun wetgevende taak en te veel tijd aan politieke profilering. Hij zei dit in het debat over de kindertoeslagaffaire. Wetgeving komt namelijk pas tot stand nadat de beide Kamers der Staten-Generaal daarmee hebben ingestemd. Natuurlijk speelt partijpolitiek daarbij een […]

In coronacrisis is kloof armer-rijker extra zichtbaar

Ondertussen houden veel mensen met de laagstbetaalde salarissen onze samenleving draaiende met lonen op het minimumniveau, waar feitelijk nauwelijks van rond te komen is

De afgelopen jaren heb ik  als vicevoorzitter van de FNV zowel als voorzitter van de Sociale Alliantie op verschillende manieren de kloven in de samenleving aangekaart. De kloof tussen arm en rijk, de kloof op het gebied van onderwijs, de kloof in het kader van het klimaatbeleid, de kloof tussen ziek en gezond, tussen man […]

De Participatiewet is mislukt

Wat is het ons waard om iedereen werkelijk te laten deelnemen aan onze arbeidsmarkt en onze samenleving?

De Participatiewet 2015 wordt dit jaar geëvalueerd door de Tweede Kamer. De wet is nu vijf jaar oud en veranderde het beleid ingrijpend, vanuit de visie dat iedereen zou moeten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt: ook de mensen met een arbeidshandicap en de mensen in de ‘klassieke’ bijstand. De Wet Werk en […]

Meer zien