campagneleider Milieudefensie


De wereld voeden met megastallen gaat niet

Minder vlees eten in het westen is noodzakelijk om de onevenredige grote hap die we nemen uit de wereldvoedselvoorraad te verkleinen

Alleen met intensievere landbouw kunnen we de groeiende wereldbevolking voeden, concludeert Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de raad van Bestuur van de Universiteit Wageningen. Daarom pleit hij voor een voorbeeldfunctie voor Nederland voor de intensivering van landbouw. Over de problemen die de intensieve landbouw juist oplevert voor de voedselzekerheid stapt Dijkhuizen wel heel makkelijk heen.

Bleker legt zelfs gigastallen geen strobreed in de weg

Staatssecretaris doet alsof hij de zorgen in de samenleving serieus neemt

De Tweede Kamer bespreekt 25 januari de toekomst van megastallen in Nederland. Bleker heeft al aangegeven niks te doen tegen megastallen. De Kamer mag Bleker hier niet mee weg laten komen.

Megastallen ook groot in risico’s

Joop-debat: Nederland telt honderden veefabrieken die niet alleen vlees maar ook dierziektes kweken

Waarin een klein land groot kan zijn. Sinds 2005 is het aantal megastallen in Nederland meer dan verdubbeld. Helaas zijn de problemen net zo hard meegegroeid. Veefabrieken met meer dan zevenduizend varkens en bijna een kwart miljoen kippen leiden tot meer milieuoverlast, minder dierenwelzijn, meer gezondheidsrisico’s en een minder mooi landschap.