Iedereen is klimaatzuster: burgers hebben 50% van de uitstoot van broeikasgassen zelf in de hand!