Coördinator Jubilee Nederland

Koos de Bruijn is coördinator van Jubilee Nederland (www.jubileenederland.nl) en Tax Justice Nederland (www.taxjustice.nl) Daarnaast is hij voorzitter van de GroenLinks-werkgroep Internationale Samenwerking. (http://werkgroepis.groenlinks.nl/)

Een audit van de Griekse schulden is wel zo eerlijk

Een audit leidt tot een eerlijker oplossing voor het schuldenprobleem.

Niet alleen de belastingbetaler draait op voor de kosten, maar ook degene die de risico’s namen. Co-auteur: Tim Senden

Volgens minister De Jager van Financiën leidt een wanordelijke default van Griekenland tot grote problemen voor de financiële stabiliteit van het eurogebied, inclusief voor de financiële sector in Nederland. Zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer van afgelopen maandag. Volgens ons is dit vooral een argument ervoor te zorgen dat een eventuele default ordelijk verloopt. Dit sluit ook aan bij het steeds breder gedragen idee dat een sanering of herstructurering van de Griekse staatsschuld onontkoombaar is.

Defensiebudget leent zich voor ontwikkelingsactiviteiten

CDA-er Maxime Verhagen pleitte afgelopen week voor het gebruiken van ontwikkelingsbudget voor defensiedoeleinden.

Hij pleit voor een minder dogmatische blik op ontwikkelingssamenwerking en hoopt zo te kunnen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking zonder internationale afspraken over de 0,7 norm te schenden. Een norm die in kringen van het CDA (de VVD mag daar in dit geval zéker toe gerekend worden) sowieso al onder druk staat.