Oud-vz. St. Bouwhistorie Nederland

Koos Steehouwer is oud-voorzitter van de Stichting Bouwhistorie Nederland

Monumentaal gebouw gaat straks de puincontainer in

Staatssecretaris Zijlstra wil de monumentenzorg dereguleren. Alleen de gevel wordt nog beschermd.

In monumentenland is grote commotie ontstaan. Wat legers bonte knaagkevers nooit vermochten, lukt staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD) binnenkort wel. Hij holt dan met één almachtige Maatregel van Bestuur alle ‘beschermde’, Nederlandse monumenten tot in de kern uit.