BioKristelLetschert1978komtoorspronkelijkuitUtrechtmaarwoontenwerktaleenaantaljarenindePalestijnsegebiedenZeisgetrouwdmethaarPalestijnsemanTariqenzijhebbeneendochtertjeLouisaZewoneninBeitSafafaeenPalestijnsdorpaandeIsralischekantvandeMuurenrunnensamenhetSingerCafinBeitSahourindeWestbankaandeanderekantvandeMuurBovendienwerktKristelalscordinatorvandeOlijfbomencampagneHoudHoopLevendDezecampagnewordtinNederlandgesteunddoorICCOCordaidYMCANederlandendeYWCADecampagnesteuntPalestijnseboerenbijdeaanplantvanolijfbomenendoetinNederlandaanvoorlichtingenbewustwordingKristeldeeddeHBOopleidingtotNationaalGidsenhaaldedaarnaookhaartweedegraadsbevoegdheidvoordocentGeschiedenisNaeenaantaljareninNederlandgewerkttehebbenalsgidsenalsdocentopeenROCvertrokzijin2006naardeWestbankDoorhaarwerkvoordeOlijfbomencampagneenalstourleadervooralternatievegroepsreizenheeftzijveelervaringinenkennisvanhetgebied

Meer zien