ex-bestuurslid PINK!

Lara Pappers was secretaris van PINK!, de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Zij zet zich o.a. in voor dierenrechten en duurzaamheid.

Belasting op vlees? Niks té duur!

Een onlangs gepubliceerd rapport van de FAO (de VN-organisatie van landbouw en voedsel) stelt dat de huidige productie van vlees van 228 miljoen ton naar 463 ton in 2050 omhoog moet gaan om aan de vraag van de groeiende wereldbevolking te kunnen voldoen.

Dit betekent dat er geïnvesteerd zal moeten worden in de veestapel. Hierbij moet gekeken worden naar technieken die het milieu niet schaden. De milieuschade die de veehouderij veroorzaakt doet zich voor in de vorm van uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en ontbossing.

Keuzevrijheid van de consument sterft een stille dood

Door de wereldwijde toename van genetisch veranderde gewassen raken gangbare gewassen steeds vaker vervuild met genetisch veranderde bestanddelen.

Zo heeft Greenpeace onlangs bij een steekproef in verschillende supermarkten verboden genetisch gemanipuleerd lijnzaad in brood aangetroffen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor productcontroles, controleert zelden tot nooit waardoor producenten hun vervuilde producten gewoon op de Nederlandse markt kunnen zetten, zonder dat de overheid maatregelen neemt.