Politiek geograaf, onderzoeker Transnational Institute


Voorbij verkiezingen: Democratische vernieuwing als antwoord op extreemrechts

Wie verder kijkt dan een verkiezingsopkomst van 78 procent, ziet dat het sociaal contract tussen burger en overheid op losse schroeven is komen te staan. Falend economisch beleid en onverantwoordelijke media hebben extreemrechts genormaliseerd en tegenstellingen in de samenleving uitvergroot.

Niet alleen heeft bijna één op de vijf kiezers op een extreemrechtse partij gestemd als de PVV, FVD en JA21. Niet alleen hebben extreem- en centrumrechtse partijen voor de verkiezingen drie keer meer spreektijd gekregen dan de linkse partijen. Niet alleen hebben rechtse, centrum én linkse partijen in de loop der tijd hun fascistische standpunten […]

Hoe coronabeleid een overbelast zorgstelsel kan voorkomen

Zouden we er niet goed aan doen alle geprivatiseerde zorgtaken weer in overheidshanden te brengen zodat de universele toegankelijkheid weer voorop kan staan?

Het coronavirus laat zien hoe deze en vorige regeringen de verzorgingsstaat ernstig hebben verzwakt. Door bezuinigen en marktwerking is ons zorgstelsel enorm onder druk komen te staan met grote gevolgen voor personeel en patiënt. Daar betalen we met onze collectieve en individuele gezondheid nu de prijs voor. Zonder effectieve maatregelen kan dit uitmonden in een […]