Tweede Kamerlid PvdA

Lea Bouwmeester (1979) zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Voor die tijd was ze actief als gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter in Almere. Verder werkte ze onder andere als sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort en als beleidsmedewerker bij het bureau discriminatiezaken in Amersfoort.

Goede zorg: meer samenwerking en meer zeggenschap voor patiënt

Participatie van patiënten moet weer de norm worden

Om te beslissen wat de beste behandeling, is samenwerking tussen een patiënt en arts nodig. Dat betekent begrijpelijke informatie verstrekken en ook tijd en ruimte om hier een gesprek over te voeren. Dit verhoogt de kwaliteit aantoonbaar. Vreemd genoeg wordt deze werkwijze niet beloond, maar mede door de huidige wijze van bekostiging tegen gewerkt. Dat moet dus beter. Daarom heb ik de minister gevraagd om op basis van goede voorbeelden in de praktijk, een plan te maken dat participatie van patiënten tot norm maakt.

Verbod op reclame cosmetische chirurgie

En het stunten met prijzen in de cosmetische chirurgie is moreel verwerpelijk 

De Partij van de Arbeid wil een verbod op reclames voor cosmetische chirurgie, zoals borstvergroting, buikwandcorrecties en facelifts. Door prijsverlagingen worden mensen verleid tot een medische handeling, terwijl de risico’s onderbelicht blijven. De PvdA wil geen reclame, maar juist meer voorlichting over de risico’s. Ook moeten plastische ingrepen aan kwaliteitsvoorwaarden voldoen.

Beste medicijn voor laagste prijs

Huisartsen schrijven vaak, tegenstrijdig met de plannen voor kostenbesparing in de zorg, te dure medicijnen voor

Om de zorgkosten te laten dalen moet verspilling worden voorkomen. Zoals verspilling van medicijnen door verkeerd gebruik, maar ook verspilling door geneesmiddelen die te duur zijn. Nu blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat huisartsen vaak te dure medicijnen voorschrijven. Dit druist in tegen de plannen voor kostenbesparingen in de zorg, die de Partij van de Arbeid wil realiseren.

Vermeld garantierechten op kassabon

En waak voor winkeliers die je proberen om de tuin te leiden

Consumenten zijn vaak niet op de hoogte van hun garantierechten. Daarnaast krijgen ze te vaak te maken met onwillige of onwetende verkopers die stellen dat er geen sprake is van garantie.

Steun kind gedetineerde moeder

De kinderen mogen niet de dupe worden van de fouten van hun ouders

Kinderen van gedetineerde ouders hebben emotionele problemen en een verhoogde kans zelf ook crimineel te worden. Dinsdag een mooi bericht in de Volkskrant over steun aan de ouder (met name alleenstaande moeder) om te voorkomen dat het mis gaat met de onschuldige kinderen. Maar meer is nodig, zoals ik onlangs in mijn initiatiefnota ‘Maak van onschuldig kind geen slachtoffer’, heb voorgesteld.

Laat kinderen niet de dupe zijn van gedetineerde ouder

Er zijn steeds meer gevallen bekend waarbij een woning na een huurschuld van drie maanden wordt ontruimd en er 'opeens' minderjarige kinderen alleen blijken te wonen

De zorg voor kinderen van een gedetineerde ouder is niet aanwezig, traag of versnipperd, blijkt uit onderzoek dat ik heb uitgevoerd.

Kabinet laat psychiatrisch patiënt in de steek

Blijkbaar mag je lichamelijk ziek zijn en alle zorg krijgen, maar voor mensen met een geestelijke ziekte is geen plek en zeker geen geld en personeel

Als er door bezuinigingen 9000 mensen in geestelijke gezondheidszorg (ggz) hun baan verliezen, zal dat vooral ten koste gaan van ernstig zieke mensen die in de war zijn en van hardwerkende mensen in de ggz. Van de minister wil ik de garantie dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat er geen mensen thuis op de bank komen te zitten.

GGZ moet meer de straat op

Van verwarde mensen wordt nu verwacht dat ze gaan betalen voor hulp

De zorg voor ‘mensen die totaal de weg kwijt zijn’ moet beter. Bij de geestelijke gezondheidszorg moeten te allen tijde voldoende geschoolde medewerkers beschikbaar zijn die de straat op kunnen. Zo voorkom je welzijnsproblemen bij mensen, maar ook gevaarlijke situaties in de samenleving. De minister van Volksgezondheid moet zich het lot van deze mensen aantrekken en investeren in goede en tijdige zorg. De kwaliteit van zorg moet omhoog, en het idee van een eigen bijdrage van tafel. Deze oproep doe ik donderdag in debat met de minister.

Ook met laag IQ heb je recht op zelfstandig leven

Het kabinet wil perspectief voor zwakbegaafde jongeren wegbezuinigen

Eerdere erkenning en herkenning van een laag IQ en passende ondersteuning voor jongeren die hiermee te maken hebben zijn hard nodig. Nu glijden nog te veel van deze jongeren af, omdat ze beïnvloedbaar zijn en begeleiding missen, terwijl ze met passende ondersteuning het beste uit zichzelf kunnen halen. De Raad voor Sanctietoepassing en Jeugdstrafrecht riep onlangs op tot meer aandacht en ondersteuning. Het kabinet kiest desalniettemin voor het tegenovergestelde: bezuinigen op het beetje perspectief dat ze hebben. Ik vind dat onbegrijpelijk.

Uit de bak, aan de bak

Teeven wil rechten afpakken van gedetineerden. Zo komen zij dus niet beter uit detentie dan ze erin gaan en neemt de kans op recidive toe

Afgelopen weekend heeft staatssecretaris Teeven zijn plannen voor gevangeniswezen bekend gemaakt. De sterkste gedetineerden krijgen meer rechten, de zwakkeren worden aan hun lot overgelaten. Dat leidt juist tot meer recidive. Ik roep de staatssecretaris dan ook op ons alternatief te steunen, gericht op werk tijdens en na detentie. Dat is de meest effectieve manier om recidive te voorkomen en draagt pas echt bij aan een veilig land.

Meer zien