Duo-raadslid GroenLinks Amsterdam

Lene Grooten, duo-raadslid van GroenLinks Amsterdam

Burgers moeten mee kunnen beslissen over hun eigen stad

De rollen van politici, ambtenaren en burgers liggen niet muurvast maar zijn aan het verschuiven

Bewoners organiseren steeds vaker hun eigen zorg, kinderopvang, buurtrestaurant, wijkkrant, moestuin, scholing, publieke ruimte en leegstandsbeheer. Het gebeurt al jaren maar heet tegenwoordig ‘doedemocratie’, ‘democratisering’ of‘ burgerparticipatie’. In steeds meer gemeenten, ook in Amsterdam, worden bijeenkomsten gehouden van mensen die zich organiseren in een burgertop of leerwerkcafés. Bewoners willen hun denkkracht en ervaring inzetten voor […]