Directeur IISG, hoogleraar aan de Universiteit Leiden

Leo Lucassen is directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Publicaties

  • Voorbij Fort Europa

    een nieuwe visie op migratie

    Oktober 2016


Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk

Wanneer we iets zinnigs willen zeggen over de integratie van de huidige vluchtelingen uit islamitische landen, heeft het wel degelijk zin om naar de uitkomsten van onderzoek naar hun voorgangers te kijken

In mei van dit jaar verscheen een bundel van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) over de ‘vluchtelingencrisis’ onder redactie van Monika Sie Dhian Ho (directeur van Clingendael), René Cuperus (WBS) en Annelies Pilon (WBS). In Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test staan lezenswaardige bijdragen, maar de bundel toont ook de worsteling binnen de PvdA met het thema […]