Historicus

Geboren op 22 december 1971 in Groningen, opgegroeid in Meeden, in het Oostgroningse Oldambt. In Groningen heb ik geschiedenis gestudeerd (RUG). In de PvdA was ik onder meer actief als Statenlid ('97-'04), als penningmeester van de landelijk bestuur van de JS i/d PvdA ('97-'97), als vicevoorzitter van het gewestelijke bestuur en als auteur van het verkiezingssprogramma voor provinciale staten in Groningen. Na de geboorte van onze tweeling heb ik de politiek op een wat lager pitje gezet. Mijn huidige beroep is dat van bestuursadviseur in de gemeente Groningen. Ben een echte infojunk, en heb vooral belangstelling voor politiek, geschiedenis en filosofie.

Geen scheiding van schapen en bokken op links

Jolanda Sap (GL) en Guusje ter Horst (PvdA) willen op links de schapen van de bokken scheiden. Sociaal-progressief of sociaal conservatief dat is de keuze.
Welke afslag neem ik dan? Dan wordt het lastig

Ik ben sociaaldemocraat vanwege de sociale rechtvaardigheid: geen grote inkomensverschillen en een fatsoenlijk sociaal stelsel. Het bieden van kansen aan mensen om, ongeacht afkomst, wat van hun leven te kunnen maken. Een vertoog waarin de keerzijde wordt gezien van: “succes is een keuze”. Waarin in het respect voor iemand de graad van zijn diploma niet doorslaggevend is.

Vergeet de olijfboomcoalitie niet!

Wanneer de peroxide-coalitie afketst dan is er meer dan Paars Plus. Een coalitie van PvdA, CDA, SP, GL en mogelijk CU is er eentje van stabiliteit en duurzaamheid. 

Na de verkiezingen zijn de kaarten opnieuw geschud en liggen nu verspreid en totaal verdeeld op tafel. In Den Haag is het pokerspel van coalitievorming begonnen.