Adviseur Human Rights Watch

Leslie Haskell is adviseur internationaal rechtspleging voor Human Rights Watch en auteur van “The Long Arm of Justice: Lessons from Specialized War Crimes Units in France, Germany, and the Netherlands”, een nieuw rapport over de toepassing van de internationale jurisdictie in het kader van de vervolging van verdachten van zwaarwichtige internationale misdaden.

Nergens meer veilig

Hoe vluchtelingen ver van huis oog in oog komen te staan met hun folteraars

In de jaren ‘80 en de vroege jaren ‘90 van de vorige eeuw namen heel wat gewone Afghanen de wijk naar Nederland om de verschrikkelijke toestand in eigen land te ontvluchten. Maar ze waren lang niet alleen. Ook hooggeplaatste ambtenaren, onder wie agenten van de geheime dienst – de gevreesde KhAD – die zich schuldig hadden gemaakt aan schendingen van de mensenrechten zetten voet op Nederlandse bodem.