Milieu-econoom en omgevingsjurist

Lex de Savornin Lohman (1954) is werkzaam bij Natuur- en milieufederatie Noord-Holland als omgevingsjurist.
Had daarvoor een loopbaan als milieu-econoom bij LEI-Alterra Wageningen en Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU.
Schreef artikelen over de politieke en bestuurlijke haalbaarheid van economische instrumenten in het milieubeleid.

Berekende natuurwaarden vervangen politieke keuzes niet – maar kunnen wel helpen

Geen politicus zal zich laten vervangen door een rekenmachine. Inspraak, media en lobby zijn de hulpmiddelen van een politiek debat

Aan natuur valt te rekenen, dat was de teneur van de Tegenlicht uitzending van zondag jl. Natuur vervult allerlei “functies”, zoals recreatie, waterberging, kustbescherming, plaagbestrijding, gezondheid, luchtzuivering – tot aan vogels spotten toe. Daaraan zijn, zeker met de huidige digitale hulpmiddelen, prijskaartjes te hangen in harde valuta.  Lastige beslissingen over het opofferen van natuur aan […]