directeur debat- en kenniscentrum LOKAAL

LOKAAL organiseert cursussen, publieksdebatten en tal van andere activiteiten. De stichting heeft als doel de relatie tussen de inwoners van Rotterdam en hun stadsbestuur te verbeteren en de afstand tussen Rotterdammers en de gemeentepolitiek te verkleinen.

De Socratische dialoog is dé oplossing in het asieldebat

Het stellen van fundamentele vragen met als doel het doorbreken van vooroordelen en het helder krijgen van kwesties is de essentie

De roep om het serieus nemen van de algemene volkswil klinkt in Nederland harder dan ooit. Maar daarbij moeten wij niet hebben dat in een democratie minderheden beschermd worden tegen de tirannie van de meerderheid. Het draait hierin niet om de abstracte keus tussen de wil van ‘het volk’ en die van politici maar om de vraag hoe wij allen kunnen samenleven bij gratie van de bestaande onderlinge verschillen.