Voorzitter Algemene Onderwijsbond

Liesbeth Verheggen is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond

De normale, hardwerkende Nederlander van Rutte-III heeft geen schoolgaande kinderen

De huidige onderwijsplannen zijn ontoereikend en de actiebereidheid in het onderwijs is enorm. In het primair onderwijs is iedereen klaar voor vervolgacties

Als ik het moet inschatten, lijkt minister Slob me een positief ingesteld mens die niet wegloopt van een uitdaging. Toch vraag ik me af of hij op zijn netvlies heeft met welke enorme problemen de onderwijsarbeidsmarkt kampt. Vooralsnog is hij door de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met een onmogelijke opdracht naar de […]

Geen enkel excuus om niet te investeren in het onderwijs

'Ons onderwijs draait in de soep als er geen miljardeninvestering komt en we zullen net als onze partners in het PO-Front niet schromen de onrust in de sector naar het Binnenhof te brengen'

Het is nog even wachten op de definitieve tekst, maar D66 strooit links en rechts al met superlatieven over het regeerakkoord. Uiteraard zorgt dat op de burelen van de Algemene Onderwijsbond voor hooggespannen verwachtingen. D66 is al jaren de zelfverklaarde onderwijspartij, en wij staken met het PO-Front voor 1,4 miljard euro extra in het basisonderwijs. […]

Lerarenregister geeft docent zijn positie terug

In een sector die overspoeld wordt met plannen en stelselwijzigingen, is het wantrouwen tegen nieuwe regels heel erg voorstelbaar.

Er bestaat onder leraren veel wantrouwen over de wetswijziging die bekend staat als ‘het lerarenregister’ en binnenkort wordt behandeld door de Eerste Kamer. Gezien de talloze onderwijsplannen uit het verleden is dat wantrouwen begrijpelijk, maar de wet is juist meer dan een register. De wet gaat er van uit dat goed onderwijs valt of staat […]

Wie het beste voor de leerling wil, zorgt beter voor het onderwijspersoneel

Een handvol concrete maatregelen is nodig om het tij in het onderwijs te keren.

De kerntaak van het onderwijs is volgens de Algemene Onderwijsbond een simpele: zorgen dat iedere leerling de best denkbare les krijgt. Daarvoor is bevoegd personeel nodig dat de tijd heeft om elke leerling of student optimaal te begeleiden. Maar doordat de overheid de afgelopen jaren weigerde de situatie op de arbeidsmarkt goed in te schatten, […]

Onderadvisering scholieren vraagt om meer dan alleen een zwaarwegende eindtoets

'Op iemand die niet voor de klas staat, zal Bussemakers voorstel vast indruk maken'

Minister Bussemaker geeft met haar heiligverklaring van de eindtoets in het basisonderwijs geen blijk van daadkracht in de strijd tegen onderadvisering. Het plan getuigt vooral van politiek opportunisme, terwijl er voor Bussemaker juist nu kansen liggen om via het onderwijs werk te maken van haar andere beleidsterrein: emancipatie. Schokkend Zelden kwam het Onderwijsverslag zo hard […]

Beste ouders, lesgeven is echt een vak

Politici en bestuurders die beweren dat educatief partnerschap de taken van de leraar verlichten, hebben een ander belang

Politici en bestuurders doen graag extra hun best om bij ouders in een goed boekje te komen. Op zich is dat begrijpelijk en op veel fronten is die inspanning volkomen terecht, maar het gaat mis als ouders de ruimte krijgen zich te bemoeien met onderwijsinhoud. Dat is namelijk hun terrein niet. Net zo min als onderwijsinhoud het terrein is van politici en bestuurders. Jammer genoeg is die boodschap een stuk minder populair.

Maatregelen passend onderwijs raken iedereen

Van Bijsterveldt stuurt zorgleerlingen een bomvolle klas in

‘Het reguliere onderwijs wordt ontzien,’ riep minister Van Bijsterveldt toen ze maandag de invulling van haar 300 miljoen euro aan bezuinigingen lanceerde in de dagblad Trouw. Een bizarre uitspraak, want een gewone school krijgt straks de verplichting zorgleerlingen op te nemen zonder dat ze die ook de begeleiding kunnen bieden waar ze recht op hebben. Bovendien krijgt het speciaal onderwijs te maken met een financieringsplafond: leerlingen die daar niet kunnen worden opgenomen, moeten dus verplicht een bomvolle klas in.