Tweede Kamerlid PvdA

Lilianne Ploumen (1962, Maastricht) is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was ze onder meer minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel en voorzitter van de PvdA. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht Stop Aids Now en de Raad van Advies Samenwerkende Hulporganisaties.
Ploumen studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte onder andere voor Cordaid, Mama Cash en Foster Parents Plan.

De corona-epidemie is geen excuus om de rechten van vrouwen te beknotten

De corona-pandemie maakt dat onze wereld er vandaag de dag totaal anders uitziet dan een aantal weken geleden. We zijn in gevecht met het virus, het aantal lockdowns en restrictieve maatregelen neemt toe

In een poging het virus in te dammen, wordt in sommige landen hiermee ook de toegang tot goede abortuszorg ingeperkt. Dat mag niet gebeuren. Ook in tijden van crisis hebben vrouwen het recht om zelf te bepalen of, met wie en wanneer zij kinderen krijgen. Het recht op abortus staat in veel landen al langer […]

Eerlijk werk, lange adem

Er is nog veel te doen voordat al het werk in de textielsector 'decent work' is

Decent Work Day is op 7 oktober, maar het had ook op 24 april kunnen zijn. Op die dag waren slechte werkomstandigheden ineens wereld nieuws.

Iedereen heeft recht op leefbaar loon

Honderden miljoenen werknemers in ontwikkelingslanden verdienen nog steeds minder dan twee dollar per dag

Het idee dat een loon de basisnoden van een arbeider en zijn of haar hele gezin moet dekken, gaat terug tot Plato. Sinds 1948 is zo’n ‘leefbaar loon’ een door de Verenigde Naties erkend mensenrecht, twee jaar terug is het opgenomen in de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Maar een vanzelfsprekendheid is het nog lang niet.

Erecode helder over bonussen ING

Ik vind dat de Waal bij ING zou moeten terugtreden omdat hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidscommissaris niet heeft genomen

Volgens de regels zou de bonus die ING-topmannen kregen moeten kunnen, maar in onze Erecode voor PvdA’ers in de (semi-)publieke sector schrijven we: ‘Wij stellen moraal boven regel’. Het is onthutsend dat Lodewijk de Waal zich hier niet aan gehouden heeft. Al eerder sloeg hij de plank helemaal mis toen hij het – volgens moraal én volgens regel – veel te hoge salaris van de topman van ontwikkelingsorganisatie SNV goedkeurde en verdedigde.

Eerlijke keuzes

Nieuw rechts is opgestaan en poogt haar falende recepten nieuw leven in te blazen

In 1970 schreef Joop Den Uyl een prachtig betoog onder de titel ‘De smalle marges van de democratische politiek’. Een titel die verkeerd wordt uitgelegd als men er in wil lezen dat de politiek machteloos is. Want dat bedoelde Joop juist niet. Joop bedoelde dat de politiek wél veel vermag: de politiek kan grote veranderingen teweeg brengen als we maar vastberaden stappen blijven zetten in de goede richting. De stapjes mogen dan vaak klein zijn, de marges van de polder staan nu eenmaal geen zeven mijlslaarzen toe – maar in de ambitie en in de idealen herkennen we de horizon waar we op afstevenen.

Het goede voorbeeld

Uit elk onderzoek over ons Nederlanders blijkt steeds ongeveer hetzelfde: met mij gaat het goed, zeggen we, maar met ons gaat het slecht.

We hebben vaak goed contact met onze buren en onze familie. Maar tegelijkertijd zijn veel mensen ontevreden over de maatschappelijke ontwikkelingen en vooral over onze onderlinge omgangsvormen.

Vrouwen van zestien kunnen best stemmen

De kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar is niet meer van deze tijd

Toen ik zestien was, was alles om mij heen politiek. Echt alles. Ik discussieerde aan de keukentafel, ik bezocht politieke bijeenkomsten en roerde mij op school in politieke discussies. Ik had dus een mening, eentje die telde.

Vrouwenquotum is zo gek nog niet

Persoonlijk heb ik weleens moeite gehad met opgelegde 'bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw'.

We leven in het jaar des Heren 2010. Zo’n veertig jaar geleden was ik er al uit. Vrouwen en mannen zijn niet hetzelfde, zeker niet, maar wel gelijkwaardig. Het streven naar evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organisaties, in politiek vind ik vanzelfsprekend. Diversiteit op de werkvloer leidt ook nog eens tot betere kwaliteit – een bijkomend voordeel dat is inmiddels bewezen en onbetwist is. Vergelijk de hervormingen in het politieapparaat.

Een jaar of 57: ‘hoe lang moet ‘ie nog?’

Mensen die zich nu al, nog voordat ze 50 zijn, kapot gewerkt hebben of mensen die door hun werkgever voortijdig aan de kant worden gezet, kijken terecht met enige scepsis naar het AOW-plan.

‘Ik ben boos, zo verschrikkelijk boos, ik wil niks meer met jullie te maken hebben.’ In onvervalst Rotterdams laat een man zijn emoties de vrije loop. Het is donderdag 22 oktober op een bijeenkomst over de AOW in Rotterdam. Als voorzitter van de PvdA ben ik heus wel wat gewend, maar dit deed echt zeer. […]