GroenLinks Tweede Kamerlid

Linda was 22 toen ze raadslid voor GroenLinks werd in Groningen. Dit is ze geweest van 2002 tot 2008. In 2005 was Linda finalist in de verkiezing 'Jong raadslid van het jaar'. Momenteel is Voortman Tweede Kamerlid.

Migranten weggezet door wetsvoorstel ‘geen Nederlands geen bijstand’

Het kabinetsplan om geen bijstandsuitkering te verlenen aan migranten die geen Nederlands spreken vergroot de kloven in plaats van ze te overbruggen

Taal is de manier om met andere mensen te communiceren. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving in een land waar je niet geboren bent is het dus van groot belang dat je de taal leert. Dat vergemakkelijkt je kansen op werk, geeft je de mogelijkheid je verder te kunnen ontwikkelen middels een studie en helpt je bij bijvoorbeeld de opvoeding van je kinderen. Ook voor de samenleving is het van belang dat mensen de taal van het land spreken: elkaar direct kunnen begrijpen bevordert al het intermenselijke verkeer. Taal verkleint de afstand tussen mensen en bevordert de integratie.

Humaner asielbeleid moet vandaag nog beginnen

Hongerstaking is geen chantage, maar wanhoop

Afgelopen weekend heb ik bezoeken gebracht aan de vreemdelingendetentiecentra in Rotterdam en op Schiphol. Het grootste deel van de vluchtelingen in honger- en dorststaking is inmiddels gestopt met hun protest tegen het inhumane vreemdelingen­beleid van dit kabinet. Sommigen houden vol. Enkelen zijn zelfs vrijgelaten. Maar al die tijd is de aandacht van de media en van politiek Den Haag teveel gericht op de hongerstaking zelf en veel te weinig op het de reden van hun staking.

Hét Marokkanenprobleem bestaat niet

Wie individuen opsluit in een gemeenschap lost de integratieproblemen niet op

Het zijn economisch moeilijke tijden. Mensen raken hun baan kwijt of zijn bang deze te verliezen. De crisis raakt ons allemaal hard. Migranten worden nóg harder geraakt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeert dat de werkloosheid onder niet-westerse migranten drie keer zo hoog is als onder autochtonen en migrantenkinderen groeien vaker op in armoede. Migranten zitten vaker in de problemen, maar de andere kant is even waar: migranten veroorzaken ook vaker problemen. De criminaliteitsstatistieken liegen er niet om.

Kabinet, toon een menselijk gezicht

Er moet landelijk een duurzame oplossing komen voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtkerk

Twee weken geleden overnachtte ik in de Vluchtkerk in Amsterdam. Daar hoorde ik heftige verhalen, bijvoorbeeld van een Sudanees die 7 keer in vreemdelingendetentie werd gezet. En van een Somaliër die net van Nederland was teruggekeerd naar Mogadishu. Hij werd ter plekke gevangen gezet en na 5 dagen teruggestuurd naar Nederland, waar hij vervolgens geen opvang kreeg.

Help jonge specialisten aan het werk

Van mensen die nu als specialist werken mag je verwachten dat ze zich bekommeren om hun jonge collega's

Gisteren twee berichten in de media: ‘jonge piloten vinden geen werk’ en ‘jonge specialisten vinden geen werk’. Op het oog gelijksoortige berichten die gelijksoortige reacties oproepen. ‘waarom moeten we ons over deze groepen drukker maken dan om anderen?’

Bij dit kabinet telt je afkomst, niet je toekomst

Wie hier vijf jaar woont, werkt en leeft is kennelijk nog niet Nederlands genoeg om te mogen meebeslissen over zijn eigen toekomst en die van hun kinderen

‘Niet je afkomst telt, maar je toekomst’. Deze leus is gemeengoed geworden in Nederland. In verkiezingstijd vatten politici van PvdA- en VVD-huize hiermee hun integratiestandpunt bondig samen. Een mooi uitgangspunt voor de coalitie-onderhandelingen, zou je denken. Toch is daar maar weinig van terug te lezen in het Regeerakkoord met de titel ‘Bruggen slaan’. Dit Kabinet haalt juist van alles uit de kast om de kloof met migranten te verbreden.

PvdA en emancipatie, gaat dat samen?

De PvdA verkwanselde in vorige kabinetten haar mooie idealen over emancipatie omwille van de macht

Ook in tijden van crisis is aandacht voor emancipatie geen overbodige luxe. Veel vrouwen willen wel meer uren werken. Maar ja, de kinderen, de schooltijden, de kosten van de kinderopvang. Veel mannen willen minder uren werken. Maar ja, de carrière, het inkomen, de baas.

De farmaceutische industrie begint nattigheid te voelen

Een nieuwe crisis – veroorzaakt door aandeelhouders en betaald door de meest kwetsbaren – is het laatste wat we willen

De farmaceutische industrie begint nattigheid te voelen. De zomer werd beheerst door nare berichten over farmaceuten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nemen. En de kosten van de zorg zijn, terecht, een centraal thema tijdens de campagne. De directeur van de lobbyclub voor de farmaceutische industrie wil ons vrijdag doen geloven dat ook de farmaceuten, heus waar, de kosten willen besparen (Volkskrant, opinie, 24 augustus 2012). Maar dat alles verder vooral moet blijven zoals het is.

Wanneer mag een mens sterven?

Mensen in nood moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Afgelopen week vond het plenaire debat plaats over het burgerinitiatief Voltooid Leven. De indieners vragen om het wettelijk mogelijk te maken dat mensen stervenshulp krijgen als ze hun leven voltooid achten. Het is een ingewikkelde kwestie, die uiteindelijk draait om de vraag wanneer een mens mag sterven en wie dat mag bepalen.

Rechts laat leegstand links liggen

Vandaag, 1 oktober 2010, is op initiatief van CDA, VVD en ChristenUnie de Anti-kraakwet van kracht geworden

In deze wet wordt het bewonen van een leegstaand pand strafbaar gesteld met een maximale celstraf van een jaar. In de Anti-kraakwet worden volgens de indieners nieuwe bevoegdheden gegeven aan de gemeenten om leegstand actief aan te pakken. In de praktijk blijken deze bevoegdheden karig en niets nieuws onder de zon te zijn, terwijl door het kraakverbod de leegstand snel zal toenemen. Creatieve alternatieven om leegstand tegen te gaan zijn dus noodzakelijk.