Statenlid PvdD Noord-Holland

Linda Vermaas is Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Noord-Holland

Niet in de haak

Hengelen is een wrede hobby die vanwege een gebrek aan wetenschappelijke kennis over het lijden van vissen lange tijd is getolereerd

Geachte heer Loggen, Tweehonderd karpers werden zaterdagmiddag in het Noord-Hollands kanaal uitgezet, onder uw toeziend oog. Als Gedeputeerde Water mocht u de eerste karper het kanaal in laten zwemmen. Maar u was hier niet om de wereldwijd sterk teruggelopen visstand een halt toe te roepen. Noch omwille van het broodnodige verbeteren van de waterkwaliteit of […]