Directeur FNV Zelfstandigen

LLinde Gonggrijp is sinds 1 mei 2008 directeur van FNV Zelfstandigen. In die functie geeft zij leiding aan deze organisatie die de belangen behartigt van ruim 14.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg. Naast focuspunten als het onderhouden en vergroten van de kwaliteit van de belangenbehartiging voor de leden en uitbreiding van de dienstverlening, heeft Linde zich ten doel gesteld de positie van zzp’ers te verstevigen en het belang van zzp’ers op de arbeidsmarkt meer op de kaart te zetten. Sinds april 2010 heeft Linde namens de FNV een zetel in de SER om voor de belangen van zelfstandigen op te komen. Eerder was zij werkzaam als producer van diverse televisiedocumentaires. Ook heeft ze enkele jaren als freelancer gewerkt, waardoor ze uit eigen ervaring weet wat de uitdagingen van zzp’ers zijn. Linde heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Meer info over FNV Zelfstandigen www.fnvzzp.nl en volg Linde op twitter @lindegonggrijp

De vooruitgang?

Er lijkt bij de SER nog geen besef van het voor jongeren steeds verder vervagen van de grens tussen een baan in vaste dienst en een bestaan als zzp’er

Op 15 april was het alweer een jaar gelden dat er twee vertegenwoordigers van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een zetel mochten gaan innemen in de Sociaal Economische Raad. Een half jaar later verscheen het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’ met daarin de erkenning dat deze snel groeiende groep meer aandacht verdient in het beleid. Eigenlijk kun je stellen dat ‘de polder’ met deze actie wat laat heeft gereageerd op ontwikkelingen die zich niet dankzij maar ondanks het bestaan van de SER aan het voltrekken zijn.

Pensioen moet je doen

Het kabinet laat op dit moment uitzoeken hoe het komt dat zelfstandigen weinig aandacht hebben voor hun pensioenopbouw

Is er te weinig ‘pensioenbewustzijn’, komt het omdat men de kosten voor het opbouwen van een pensioen te hoog vindt of zijn er te weinig producten op de markt die geschikt zijn voor de zelfstandigen?

Zelfstandigenaftrek is maatschappelijk zeer verantwoord

Het is vreemd dat de groei van het aantal zzp’ers nog steeds zo weinig wordt gezien als een emancipatiebeweging van zelfbewuste mensen die hun eigen weg kiezen

Zo nu en dan wordt de vraag gesteld of de zelfstandigenaftrek niet teveel een instrument van inkomenspolitiek is geworden dat ‘marginaal ondernemerschap’ ondersteunt. Zelfstandigen zonder personeel zouden wel eens ten onrechte kunnen worden geholpen door de overheid. Voor de goede orde: met de zelfstandigenaftrek is jaarlijks 1,2 miljard gemoeid.

Eindelijk worden zzp’ers serieus genomen!

Op vrijdag 17 oktober heeft  de Sociaal Economische Raad (SER) een advies aangenomen over de positie van de zzp’er.

Dit advies is er gekomen omdat de arbeidsmarkt ingrijpend verandert. Deze veranderingen gelden niet alleen voor werknemers maar ook voor ondernemers. Er is een andere balans tussen werk en privé leven ontstaan.

Wet van vraag en aanbod geldt steeds meer in de zorg

De invoering van meer marktwerking in de zorg heeft hier en daar overbodig vet weggehaald en kan de vraag meer sturend maken. Maar uiteindelijk wordt de zorg mogelijk gemaakt door kennis, motivatie en inzet van mensen.

In de zorg zal de komende jaren op twee manieren de aantrekkingskracht van het zelfstandig ondernemen worden versterkt. Het eerste versterkende effect is de enorme druk op deze sector. Zo staat de kwaliteit van de zorg onder druk en denken veel mensen na over een baan buiten de zorg. Bovendien blijft de vraag naar instroom van arbeidskrachten toenemen en moeten er nieuwe oplossingen gevonden worden om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden.

Hoe blijf je ondernemen?

Ruim 3000 ondernemers die gestart waren vanuit een WW-uitkering werden plotseling beschuldigd van fraude omdat ze ‘onterecht’ een uitkering hadden ontvangen.

FNV Zelfstandigen ontvangt dagelijks dossiers van leden die tijdens hun ondernemerschap met juridische vragen zitten. Dit jaar gingen veel van deze vragen over het UWV.

Angst voor dynamiek? Lang leve het nieuwe werken!

De werknemer is flexibel, de arbeidsmarkt is dynamisch, nu nog het overleg op het collectieve niveau daaraan aanpassen 

Zelfstandigen zijn een blijvend fenomeen. Voorspellers zien de groep alleen maar toenemen en in de media gaat er geen dag voorbij of er wordt wel over hen geschreven. Wat in veel artikelen doorklinkt is de vraag wie zijn die zelfstandigen eigenlijk en waar horen ze nou eigenlijk thuis?”