Heeftaan3universiteitengestudeerdmaarnooitdiplomabehaaldHeeftzichvolledigoplinksintellectueelfilosoferengestortenkomtflatnietuitbehalveomboodschappentedoen