Kamerlid GroenLinks

Lisa Westerveld werkte als voorlichter bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) en zat voor GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad. Ze studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit en was van 2007-2009 voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Ze is Kamerlid voor GroenLinks

Met excuses en nog wat onderzoekjes beteugel je de crisis in het onderwijs niet

Terwijl de coalitie zichzelf op de borst blijft kloppen vanwege de anderhalf miljard euro die bij het aantreden van het kabinet werd vrijgespeeld maakt het onderwijs zich op voor alweer een staking in Den Haag. Een mooi moment voor minister Slob om eens met wat meer te komen dan excuses en onderzoekjes

Het patroon is intussen bekend: het onderwijs vraagt om veel meer geld dan nu beschikbaar is gesteld, coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zeggen dat ze al heel veel hebben gedaan door middelen voor het primair onderwijs te vinden, het onderwijs staakt en krijgt de oppositie mee en minister Slob komt langs om te zeggen […]

Luister nu eens naar de stem van morgen

Dit kabinet moet niet roepen dat je als scholier maar demonstreert als je niet naar school moet

Door: Lisa Westerveld, LAKS-voorzitter Jordy Klaas (LAKS) en Luce van Kempen (NJR) Er zit een bizarre tegenstelling in de manier waarop we in Nederland omgaan met de mening van jongeren. Rond hun twaalfde moeten ze een knoop doorhakken over hun schoolloopbaan, die meteen bepalend is voor hun toekomst. Maar over alle andere ontwikkelingen in onze […]

Kabinet, kies voor opvang voor alle peuters

Er ligt een prachtige kans om alle kinderen in Nederland een goede start te bieden. Een gezamenlijke start die bovendien de samenhang in de maatschappij vergroot.

Dit is een gezamenlijk opinieartikel van de Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Peter Kwint (SP) en Gijs van Dijk (PvdA). Terwijl maatschappelijke organisaties en wetenschappers steeds meer wijzen op het belang van de ontwikkeling van peuters, houdt de overheid zich tot nu toe nogal afzijdig. De eerste levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, maar […]

Stop vrouwenintimidatie op de werkvloer

Het aanpakken van seksuele intimidatie is geen eenvoudige opdracht. Slachtoffers zijn vaak bang om hun baan te verliezen, niet te worden geloofd of als een zeurpiet te worden weggezet

Door: Kathalijne Buitenweg en Lisa Westerveld, kandidaat-Kamerleden GroenLinks Vandaag 109 jaar gingen vrouwen in New York en Chicago voor het eerst massaal in staking. Zij eisten een 8-urige werkdag, gelijke beloning en stemrecht voor vrouwen. Sindsdien is ‘Internationale Vrouwendag’ een onvermijdelijk moment om de balans op te maken van de emancipatie van vrouwen. In Nederland […]

‘Ik – blonde vrouw – voel me niet veilig’ 

Het gebeurt te vaak dat meningsverschillen niet worden opgelost met een gesprek, maar met verbaal geweld, bedreigingen en seksisme

In een late trein tussen Utrecht en Nijmegen zit een groepje aangeschoten jongens dat hoorbaar nageniet van het concert van de Dropkick Murphys. Een leuk gesprek over het concert en andere leuke bandjes volgde. Waarna werd gevraagd naar mijn tijdsbesteding die avond: een politiek debat. Als kandidaat-Kamerlid reis je immers  in deze tijd het hele […]

Staatssecretaris Klijnsma, maak haast met de participatiewet

Geef gemeenten ruimte om te kijken naar verbeteringen in het huidige bijstandsmodel zodat mensen sneller aan het werk komen

Een flink aantal gemeenten is bezig met de vraag hoe bijstandsgerechtigden het beste geholpen kunnen worden. Want voor de meeste mensen is het leven als bijstandsgerechtigde geen vrijwillige keuze. Ook willen gemeenten overheidsgeld dat wordt besteed aan uitkeringen en re-integratie, zo doelmatig mogelijk besteden. In tegenstelling tot wat de Participatiewet lijkt te beogen, stimuleren de […]

Het onderwijs heeft een minister met lef nodig

Bussemaker is doorgeslagen in rendementsdenken, medezeggenschappers hebben juist minder tijd voor hun belangrijke werk

‘Politiek omarmt eisen studenten om meer inspraak’ Een prachtige kop in de Volkskrant van 21 mei. Een brede coalitie zou voorstellen indienen om de inspraak van studenten en personeel uit te breiden